W porównaniu do kwietnia 2014 roku to już 7,5 proc. (to 351,3 tys. osób) To największy spadek bezrobocia od 12 miesięcy.

Bezrobocie to w Hiszpanii wciąż poważny problem. bez pracy jest co czwarty mieszkaniec tego kraju. W urzędach pracy zarejestrowanych jest 4,33 mln osób. A według danych z pierwszego kwartału tego roku aż 23,8 proc. Hiszpanów nie miało stałego zatrudnienia, co oznacza, że w sumie bez pracy jest niemal 5,5 mln osób. najgorsza sytuacja jest wśród młodych Hiszpanów. W grupie wiekowej od 15 do 24 lat bezrobocie wciąż sięga 53,3 proc.

Rząd w Madrycie obiecał walkę z bezrobociem oraz stworzenie do 2018 roku co najmniej 2 mln nowych miejsc pracy. To pozwoliłoby obniżyć stopę bezrobocia do 15 proc.