CBRE zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla w ciągu najbliższych 19 lat. Inicjatywy mają dotyczyć zarówno własnej działalności tej firmy, jak i zarządzanych przez nią nieruchomości oraz emisji w łańcuchu dostaw.

Zobowiązanie jest kontynuacją strategii ogłoszonej rok temu, kiedy cele CBRE w zakresie klimatu zostały zatwierdzone przez Science Based Targets (SBTi). Firma CBRE zobowiązała się wtedy do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 68 proc. do 2035 roku (w stosunku do poziomu z 2019 roku).

– Jako największa na świecie firma zarządzająca nieruchomościami komercyjnymi czujemy, że mamy szczególny obowiązek stawiania czoła wyzwaniom, z którymi mierzy się teraz świat – podkreśla Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce. – Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, kontrolujemy poszczególne etapy łańcucha dostaw, dzięki czemu możemy szybko osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla.

Firma CBRE podpisała zobowiązanie klimatyczne w ramach The Climate Pledge, które jest współtworzone przez Amazona i Global Optimism. Założeniem jest osiągnięcie zerowej emisji dziesięć lat szybciej, niż zakłada to porozumienie paryskie, które zostało podpisane w 2015 roku przez 190 krajów.

Dodatkowo firmy i organizacje w The Climate Pledge zobowiązują się do podjęcia wspólnych działań mających pomóc w rozwiązaniu kryzysu klimatycznego i problemów związanych z dekarbonizacją gospodarki.

Nowe cele klimatyczne wyznacza sobie także Grupa Skanska. Zgodnie z zapowiedzią do 2030 roku zredukuje emisję własną dwutlenku węgla aż o 70 proc. – Zmiana wcześniejszego celu, jakim była redukcja o 50 proc. do roku 2030, wynika z potrzeby natychmiastowego przyspieszenia działań na rzecz ochrony klimatu – tłumaczy firma. Skanska zmniejszyła już emisję dwutlenku węgla o 40 proc. w stosunku do 2015 roku – przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów.

Jak zapowiada grupa, aktualny pozostaje cel osiągnięcia pełnej neutralności węglowej nie później niż w 2045 roku.

– Sektor budowlany odpowiada za 40 proc. światowej emisji dwutlenku węgla, związanej z wykorzystaniem energii – podkreśla Lena Hök, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Skanska. – To poważny problem, dlatego chcemy być częścią jego rozwiązania. Duża ilość emisji pochodzi z produkcji materiałów takich jak beton, stal i asfalt, a także z użytkowania budynków. Osiągnięcie neutralności węglowej wymaga wdrażania innowacji i współpracy z wieloma partnerami. Chcielibyśmy również, aby bardziej rygorystyczne wymagania klimatyczne były normą w zamówieniach publicznych – zaznacza.