Eksport produkcji rolnej z Ukrainy jest w tym roku o 18,6 proc. większy od ubiegłorocznego. Do końca roku padnie też rekord sprzedaży produktów rolnych i żywności do Unii. W całym 2018 r. wyniósł on 6,3 mld dol. a w ciągu 11 miesięcy 2019 Ukraina sprzedała na rynek Wspólnoty towary rolne za już 6,8 mld dol., informuje agencja Unian.

Największe dochody daje eksport zboża (8,6 mld dol.), oleju roślinnego (4,2 mld dol.), ziaren roślin oleistych (2,3 mld dol.), pozostałości i odpadów przemysłu spożywczego (1,4 mld dol.) oraz eksport wędlin (0,7 mld dol.).

W 2018 r. obrót produktami rolnymi w handlu zagranicznym wyrósł na Ukrainie o 1,7 mld dol., do 24,3 mld dol. Z tego eksport sięgnął 18,8 mld dol., a import 5,5 mld dol. Wyniki te Ukraina osiągnęła w warunkach obowiązywania rosyjskiego embarga na ukraińską żywność. Producenci musieli znaleźć nowych odbiorców, co nie było łatwe, bowiem Rosja przez lata była największym rynkiem eksportu ukraińskiej żywności.

Otwarcie się Unii na ukraińskie towary pomogło zażegnać kryzys, choć dostosowanie produkcji do norm wspólnotowych nie było dla ukraińskich producentów łatwe i tanie. Do dziś stanowi wyzwanie dla tych, którzy chcą konkurować zagranicą.

- Ponieważ rok się jeszcze nie zakończył, to i eksport produktów rolnych będzie większy. Końcowe wyniki staną się nowym punktem orientacyjnym dla naszego sektora rolno-spożywczego - uważa Nikoła Pugaczow dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Ukrainy.