Tego ziarna i oleju nie zabraknie, bo będzie to szansa dla konkurentów, np. rolników z Argentyny, którzy spodziewają się lepszych plonów po ostatniej suszy, fatalnej w skutkach dla eksportu ich oleju sojowego i śruty. — Możemy spodziewać się zmniejszenia brazylijskiego eksportu oleju sojowego o 800 tys. -milion ton, co zapewni nam wewnętrzny popyt na ten olej większy o 200-400 tys. ton niż w 2023 r. — stwierdził Pedro Schicchi, analityk rynku zbór i roślin oleistych w międzynarodowej firmie hedgingu i zarządzania ryzykiem finansowym w rolnictwie i energetyce, hEDGE Global Markets.

Czytaj więcej

FAO: ceny żywności na świecie bez zmiany w listopadzie

Około 70 proc. brazylijskiego biodieslal powstaje z ziaren soi po przerobieniu ich na olej sojowy. Rząd tego kraju zwiększył obowiązkowy wsad ekologiczny w biodieslu z 12 do 14 proc. — podał Reuter. To oznacza, że zakłady przetwórcze przerobią w 2024 r. 1-2 mln ton soi więcej, aby zaspokoić dodatkowy popyt. Analityk Schicchi ocenił, że jeśli nie uwzględniać istniejących rezerw tego ziarna, to brazylijska nadwyżka soi możliwej do wyeksportowania może być za rok mniejsza o ok. 2 mln ton niż tegoroczna. Brazylia będzie wtedy w stanie wysłać nieco ponad 99 mln ton soi, mniej od rekordowych 101 mln ton przewidywanych dla 2023 r.