Luis Comas związany jest z AmRest od lipca 2020 r. Jak podano, ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w branży restauracyjnej i detalicznej. Z powodzeniem wprowadzał i rozwijał marki własne oraz franczyzowe na wielu rynkach w Europie oraz na Bliskim Wschodzie.

Chandler rozpoczął pracę w grupie w 2008 r. jako dyrektor finansowy. W maju 2019 r. zastąpił Henrego McGovern w roli prezesa AmRestu.