Świadectwo charakterystyki energetycznej czego dotyczy?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, potocznie znane jako świadectwo energetyczne, jest istotnym dokumentem, który dostarcza kluczowych informacji na temat konsumpcji energii przez dany obiekt. Dane zawarte w certyfikacie pozwalają na ocenę potrzeb energetycznych, które wiążą się z ogrzewaniem, wentylacją, systemem chłodzenia, a także z wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej.

Świadectwo nie tylko identyfikuje obecne zużycie energii, ale również może sugerować metody na polepszenie efektywności energetycznej obiektu, co w efekcie przyczynia się zarówno do ograniczenia wydatków, jak i dbałości o środowisko naturalne.

Certyfikat energetyczny uwzględnia informacje typu: charakter i cel obiektu, adres, rok zakończenia budowy, metodologię wyznaczania efektywności energetycznej, wielkość powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych oraz ogólną powierzchnię użytkową nieruchomości.

Do innych istotnych parametrów branych pod uwagę przy analizie certyfikatu należą:

  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU)
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową (EK)
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną (EP)
  • wielkość emisji CO2 na jednostkę
  • udział energii odnawialnej w całkowitym rocznym zapotrzebowaniu na energię

Obowiązek posiadania świadectw energetycznych to krok w stronę promocji budynków o wysokiej wydajności energetycznej. Ten dokument ma istotne znaczenie nie tylko dla nowych budynków, ale również dla istniejących obiektów — jego zadaniem jest podsumowanie aktualnych parametrów energetycznych budynku.

Kiedy właściciel nieruchomości potrzebuje świadectwa energetycznego?

Świadectwo energetyczne może występować w wersji cyfrowej (PDF) lub papierowej. Właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać świadectwo energetyczne i zapewnić jego aktualność w wyznaczonych okolicznościach.

Pierwszym przypadkiem, kiedy właściciel nieruchomości prywatnej lub instytucjonalnej jest zobowiązany do posiadania świadectwa energetycznego, jest sprzedaż lub wynajem budynku lub jego części. Przed podjęciem działań związanych z transakcją, takimi jak podpisanie umowy sprzedaży czy najmu, właściciel musi dostarczyć nabywcy lub najemcy ważne świadectwo energetyczne.

Inwestorzy budowlani również nie mogą pominąć tego obowiązku – muszą załączyć ważne świadectwo charakterystyki energetycznej które spełnia wymagania na dzień wydania pozwolenia na budowę, w celu zakończenia prac budowlanych czy wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Wystawienie świadectwa można zlecić uprawnionemu audytorowi energetycznemu wpisanemu do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Jedną z najpopularniejszych firm specjalizującej się w wystawianiu świadectw charakterystyki energetycznej jest www.e-swiadectwa.com

W chwili obecnej świadectwo nie jest wymagane w przypadku nieruchomości, które są przeznaczone na własny użytek i nie planuje się ich sprzedawać lub wynajmować, pod warunkiem, że uzyskały już pozwolenie na użytkowanie.

Jakie są koszty uzyskania świadectwa energetycznego

Koszt uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej może się różnić w zależności od wielu czynników. Przede wszystkim wpływ na cenę najczęściej ma powierzchnia budynku, jej rodzaj oraz stopień skomplikowania.

Sporządzenie świadectwa energetycznego dla niewielkiego mieszkania o powierzchni ok. 50 metrów kwadratowych może kosztować w granicach 300 złotych.

Natomiast dla większych budynków, takich jak domy jednorodzinne, koszt ten może wzrosnąć nawet do 500 złotych.

Mat. Partnera

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest ważne 10 lat od czasu jego sporządzenia. Niemniej jednak, istnieje możliwość, że świadectwo straci ważność wczesniej, jeśli zostaną przeprowadzone pewne prace budowlano-instalacyjne, które wpłyną na efektywność energetyczną budynku lub jego części.

Przykładowymi pracami, które mogą wpłynąć na charakterystykę energetyczną budynku jest wymiana okien, docieplenie budynku w celu zwiększenia izolacji termicznej czy też wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne. Te zmiany mogą znacząco wpłynąć na zużycie energii i parametry energetyczne budynku, co będzie wiązało się z koniecznością wystawienia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jaka jest grzywna za brak świadectwa energetycznego?

W przypadku transakcji sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, właściciele mieszkań są zobowiązani do przestrzegania obowiązków dotyczących świadectwa energetycznego. Jeśli zaniedbają ten obowiązek i nie przedstawią wymaganego dokumentu, mogą zostać obciążeni karą grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Jest to środek mający na celu zapewnienie przestrzegania prawa i ochrony interesów nabywców lub najemców.

Podsumowanie

Świadectwo charakterystyki energetycznej to ważny dokument dla każdego właściciela budynku. Oferuje on informacje na temat efektywności energetycznej nieruchomości, co pozwala na oszczędności i dbałość o środowisko.

Warto pamiętać, że od 28 kwietnia 2023 roku, świadectwo energetyczne jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie budynku. Dlatego też, warto skorzystać z usług profesjonalistów z firmy www.e-swiadectwa.com, którzy pomogą w jego sporządzeniu.

Mat. Partnera

Materiał Promocyjny