1.    Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, Będziemy namawiać Polaków do dłuższej pracy;

2.    Wojciech Gonciarz z Głównego Inspektoratu Pracy, od nowego roku 2 mln zleceniobiorców i samozatrudnionych musi liczyć swój czas pracy;

3.    Waldemar Gujski, adwokat, wydłużenie do 21 dni terminu na odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia.