Dorota Łoboda ze Stowarzyszenia Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, Sejm kończy ekspresowe prace nad zmianami w oświacie, co to oznacza dla rodziców i uczniów

Mariusz Sztal z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, po ostatnim wyroku sądu - włączać kierunkowskaz przed wjazdem na rondo, czy nie?

Piotr Wojciechowski adwokat prowadzący Kancelarię Prawa Pracy, Inspekcja Pracy proponuje uproszczenie przepisów dotyczących dłuższych okresów rozliczeniowych