Zarządzenie Służby Więziennej wydane w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną objęło wszystkie areszty śledcze, zakłady karne i ich oddziały zewnętrzne.

– W czwartek przed południem zakończyła się akcja ograniczania odwiedzin więźniów, którą Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna rozpoczęły w poniedziałek.

Czytaj także:

Ograniczenie odwiedzin we wszystkich zakładach karnych

Koronawirus: tymczasowe aresztowanie a COVID-19

Cel?

– Zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym oraz funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa – mówi minister Michał Wójcik odpowiedzialny w resorcie za więziennictwo.

W zamian za ograniczenie wizyt zostaną przygotowane rekompensaty dla więźniów, m.in. w postaci dodatkowych rozmów telefonicznych oraz szerszej możliwości oglądania telewizji.

Dziś w 172 więzieniach, zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa ponad 75 tys. osób.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Przez ostatnie dni przed wprowadzeniem zakazu profilaktycznie przeprowadzano pomiar temperatury ciała wszystkim wchodzącym na ich teren.

Centralny Zarząd SW korzysta z przysługujących mu w takich sytuacjach uprawnień. Takie ograniczenia są różnie znoszone. Przykład? Włoskie więzienia.

W kilku z nich wybuchły bunty. W Pawii np. więźniowie wzięli jako zakładników dwóch strażników. W Modenie osadzeni ukradli środki odurzające z ambulatorium – sześciu zmarło z powodu przedawkowania.