Minister infrastruktury wysłał właśnie do Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia ws. sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji. Chodzi też o nowe wzory zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposób przechowywania oraz prowadzenia ich ewidencji.

Czytaj więcej

Koniec z kartami pojazdu i nalepkami kontrolnymi. Znamy datę

W tym samym czasie wchodzą w życie przepisy znoszące obowiązek posiadania karty pojazdu. Nowe określą sposób unieważniania dokumentów aut wycofanych z użytku.

W projekcie pojawia się więc nowy wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu oraz wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu uwzględniający brak obowiązku unieważniania karty pojazdu. Nowe prawo wejdzie w życie 4 września.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe