Psycholog skazany, kierowca bez prawa jazdy - wyrok WSA

Do wniosku o wydanie dokumentu zawodowy kierowca dołączył orzeczenie, które, jak później ustalił sąd karny, mógł uzyskać z naruszeniem prawa.

Aktualizacja: 26.02.2021 07:46 Publikacja: 26.02.2021 00:01

Psycholog skazany, kierowca bez prawa jazdy - wyrok WSA

Foto: Adobe Stock

Bogdan Z. (dane zmienione), przystępując do egzaminu na kierowcę zawodowego w 2016 r., dołączył m.in. orzeczenie psychologiczne z 2013 r.

Rok później wpłynął do starosty wyrok sądu rejonowego, uznający psychologa za winnego przyjmowania łapówek w zamian za wydawanie korzystnych orzeczeń psychologicznych. W wyroku znalazł się fragment stwierdzający, że „(...) psycholog wydał Bogdanowi Z. orzeczenie psychologiczne z naruszeniem prawa". Ustalenia wyroku karnego wiążą organy administracji. Natomiast ustawa o kierujących pojazdami przewiduje, że nie może być egzaminowana osoba nieposiadająca orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami w kategorii C+E. Marszałek województwa wydał w 2020 r. decyzję o unieważnieniu egzaminu na prawo jazdy w części praktycznej.

Czytaj także: Sąd: przepisy o zwrocie prawa jazdy są niekonstytucyjne

W odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Bogdan Z. zwrócił uwagę, że wyłączną przyczyną unieważnienia praktycznej części egzaminu był fakt, że w 2017 r. psycholog został skazany za przyjmowanie korzyści majątkowych od kursantów. Natomiast wobec kierowcy nie toczyło się żadne postępowanie karne. Nie wręczył też nikomu łapówki, został pomówiony o czyn, którego nie popełnił. Poza tym orzeczenie psychologiczne z 2013 r. utraciło ważność i obecnie skarżący ma nowy dokument.

Kolegium i WSA nie miały wątpliwości, że w chwili zdawania egzaminu na prawo jazdy Bogdan Z. nie posiadał wymaganego orzeczenia psychologicznego, bo zostało ono wydane z naruszeniem prawa. Musi się zatem starać o nowe prawo jazdy.

Bogdan Z. (dane zmienione), przystępując do egzaminu na kierowcę zawodowego w 2016 r., dołączył m.in. orzeczenie psychologiczne z 2013 r.

Rok później wpłynął do starosty wyrok sądu rejonowego, uznający psychologa za winnego przyjmowania łapówek w zamian za wydawanie korzystnych orzeczeń psychologicznych. W wyroku znalazł się fragment stwierdzający, że „(...) psycholog wydał Bogdanowi Z. orzeczenie psychologiczne z naruszeniem prawa". Ustalenia wyroku karnego wiążą organy administracji. Natomiast ustawa o kierujących pojazdami przewiduje, że nie może być egzaminowana osoba nieposiadająca orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami w kategorii C+E. Marszałek województwa wydał w 2020 r. decyzję o unieważnieniu egzaminu na prawo jazdy w części praktycznej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości