Kierunek zmian w prawie o ruchu drogowym przyjął we wtorek rząd. Na ostateczną treść muszą się zgodzić jeszcze m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Infrastruktury. Wówczas konkretne propozycje jeszcze raz trafią na posiedzenie Rady Ministrów.

To będzie rewolucja. Będzie surowiej zarówno dla pijanych kierowców, jak i drogowych piratów.

Czytaj także: Rząd chce rewolucji w mandatach. 5 tys. zł za prędkość

Maksymalna wysokość grzywny dla kierowców będzie wynosiła 30 tys. zł (a nie tak jak dziś do 5 tys. zł). W postępowaniu mandatowym maksymalna kara podniesie się do 3,5 tys. zł (dziś 500 zł, wyjątkowo 1 tys. zł). Za recydywę grzywna za przekroczenie prędkości wyniesie od 3 tys. zł nawet do 5 tys. zł. Zaostrzenie kar ma dotyczyć m.in. prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Surowiej będą także karani sprawcy przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny (recydywa).

Rząd ujmie się też za osobami pokrzywdzonymi. I tak, zamierza wprowadzić możliwość orzeczenia renty bezpośrednio w postępowaniu karnym.

W grę wchodzi obowiązek wypłaty renty przez sprawcę przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym oraz przyznanie renty przez sąd z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Wprowadzi się także instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nieposiadająca wymaganego uprawnienia. Chodzi o czasowe niedopuszczenie pojazdu do ruchu na trzy miesiące oraz wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Punkty karne będą kasowane dopiero po upływie dwóch lat (dziś rok od popełnienia wykroczenia). Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych. Obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10.

W nowelizacji likwiduje się także szkolenia, po których odbyciu liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu (dwa razy po 6 pkt w ciągu roku).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Rząd myśli także o uzależnieniu wysokości składki ubezpieczenia OC od liczby punktów karnych. Oznacza to, że ma zamiar umożliwić udostępnienie ubezpieczycielom danych z CEPiK.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu