Bartłomiej Chmielowiec prowadzi postępowanie wyjaśniające w zakresie naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Rzecznik bada m.in. reakcje personelu medycznego w opisywanym przypadku, obowiązujące w szpitalu procedury, ich przestrzeganie i stopień zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa zdrowotnego. W niniejszej sprawie Rzecznik podjął współpracę z Prokuraturą Rejonową Sosnowiec-Południe.

Czytaj także: Rzecznik Praw Pacjenta chce 350 tys. zł zadośćuczynienia dla pacjentki za błędy przy porodzie

- "Takie sytuacje absolutnie nie powinny mieć miejsca – powiedział Rzecznik Praw Pacjenta. – Będziemy też kompleksowo sprawdzać jak szpital funkcjonował w przeszłości. Pacjenci muszą być przede wszystkim bezpieczni. – dodał Bartłomiej Chmielowiec.