Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt noweli ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W grupie uczelni zawodowych (publicznych i niepublicznych) pojawi się nowa kategoria: „akademie praktyczne". Zmiana nazwy uczelni na nazwę „akademia praktyczna" nie będzie obowiązkowa. Inicjatywa w tej sprawie ma należeć do władz danej uczelni.

Czytaj także: Ranking szkół wyższych - "Perspektywy" podały najlepsze uczelnie w Polsce 2021

Weryfikacja spełniania warunków przez uczelnię zawodową znajdzie podstawy w danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, na zasadach określonych w ustawie.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu