Wytyczne określają, w jaki sposób będzie można bezpiecznie świadczyć wymienione usługi oraz z nich korzystać w nowym rygorze sanitarnym.

Jak przypomina Ministerstwo Rozwoju, swoją działalność wznowiły już:

• od 4 maja: biblioteki, galerie i centra handlowe (w tym także wyspy handlowe), branża hotelarska, usługi fizjoterapeutyczne;

• od 18 maja: salony fryzjerskie i kosmetyczne, usługi gastronomiczne;

• od 30 maja: restauracje i bary hotelowe. Zniesiono też limit osób dla branży handlowej i gastronomicznej. Można korzystać z saun, solariów oraz usług salonów piercingu i tatuażu. Dozwolone są także zgromadzenia, w których uczestniczy do 150 osób.

Od soboty 6 czerwca rozpocznie się 4. etap luzowania obostrzeń dotyczących funkcjonowania poszczególnych sektorów  gospodarki.

Czytaj też: Koronawirus: co warto wiedzieć o odmrożeniu sądów, teatrów, kin i siłowni

Kluby fitness i siłownie

Swoim pracownikom  i innym zatrudnionym kluby i siłownie muszą zapewnić maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także możliwość zachowania odległości między osobami, co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej).

Liczba klientów w pomieszczeniach klubu i siłowni będzie ograniczona w zależności od powierzchni - 1 osoba na 10 m2.

Pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness należy zapewnić utrzymanie odległości przynajmniej 2 m. Zaleca się wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi i zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia wszystkich pomieszczeń siłowni/klubu fitness.

W przypadku wyposażenia obiektu w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować ww. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.

Każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu musi zostać zdezynfekowane. Ma to zrobić  klient na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy typu maty.

Możliwość funkcjonowania saun, solarium, stref relaksu, jacuzzi, kabin prysznicowych, stref mokrych ma być zależna od obowiązującego prawa.

Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta. Dezynfekcje toalet należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16). W toaletach ograniczona będzie liczba korzystających w tym samym czasie – zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety. W łazienkach nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.

Dopuszcza się funkcjonowanie części gastronomicznych z zastrzeżeniem, że zorganizowane będą zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dla obiektów gastronomicznych.

Personel będzie miał prawo upomnieć klienta, który w sposób rażący narusza zasady bezpieczeństwa. W ostateczności może on zostać poproszony o natychmiastowe opuszczenie obiektu.

Więcej: https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness

Baseny i sauny

Liczba osób przebywających w jednym czasie na  terenie basenów powinna być ustalona indywidualnie. Liczba osób w tym samym czasie korzystających z obiektu nie może przekraczać 50 proc. maksymalnego obciążenia, jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób. Z jednego toru na pływalni mogą korzystać maksymalnie 4 osoby jednocześnie.

I tutaj ma obowiązywać dystans. 2-metrową odległość trzeba będzie zachować pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki) i utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie. Poza tym osoby kąpiące się muszą być równomierne rozmieszczone w niecce basenowej. Można  rozważyć podział powierzchni basenu za pomocą lin/pływaków na mniejsze fragmenty w dużych obiektach.

W przypadku małych niecek i jacuzzi , gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się - korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnie zamieszkujących.

Obowiązkowe będzie noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli trzeba znów założyć maseczkę w pomieszczeniu przebieralni.

Zalecenia dla saun zakładają ograniczenie do 2 liczby osób korzystających w tym samym. Sauny, które nie zapewniają temperatury większej niż 60 st. C powinny być nadal zamknięte. Do sauny można wejść tylko boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).

Więcej: https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny

Wytyczne dla poszczególnych branż