Omówienie problemów dotyczących szkolnictwa zawodowego oraz określenie perspektyw jego rozwoju – to główne tematy wtorkowego spotkania Sekretarz Stanu w MEN z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP).

Wiceminister Teresa Wargocka rozmawiała z prezesem Związku – Jerzym Bartnikiem, a także wiceprezesem – Zbigniewem Marchwiakiem oraz Jolantą Kosakowską – dyrektorem zespołu oświaty zawodowej ZRP.

Prezes Jerzy Bartnik przedstawił historię i strukturę Związku Rzemiosła Polskiego oraz jego działania związane z oświatą zawodową. Przypomniał, że wchodzące w skład Związku izby rzemieślnicze są organami prowadzącymi dla 30 niepublicznych szkół zawodowych, które posiadają uprawnienia szkół publicznych. Uczy się w nich 6 tys. młodych ludzi.

– Związek Rzemiosła Polskiego jest naszym ważnym partnerem w działaniach zmierzających do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – powiedziała wiceminister Teresa Wargocka. – Liczę na dobrą, rzeczową współpracę z rzemiosłem – dodała.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że kształcenie w poszczególnych zawodach powinno być podyktowane przede wszystkim potrzebami rynku oraz zdeklarowali chęć dalszej współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce.

– Musimy się wspierać wszędzie gdzie to możliwe – podkreśliła wiceminister Teresa Wargocka.

Dalsza współpraca pomiędzy Związkiem Rzemiosła Zawodowego, a Ministerstwem Edukacji Narodowej ma dotyczyć przede wszystkim efektywnej promocji szkolnictwa zawodowego oraz rozwoju doradztwa zawodowego w systemie oświaty.