- W związku ze skargami, które otrzymaliśmy, że siatka godzin lekcyjnych jest zbyt obszerna, chciałbym poinformować, że przystąpiliśmy energicznie do prac zmierzających do odchudzenia podstawy programowej w rozmaitych obszarach  – powiedział minister w audycji "W otwarte karty".

Jak mówił, pracują nad tym specjaliści, po to, by "w perspektywie jakiegoś czasu" zmniejszyć obciążenia dla uczniów o kilka godzin tygodniowo.

Czytaj więcej

Lekcje łaciny i biznesu już wkrótce wejdą do szkół

- Trzy, cztery, może pięć godzin tygodniowo mniej po to, by było więcej czasu na wspólnotę, więcej czasu na kontakty między uczniami i mniejsze obciążenia dla uczniów –  dodał.

Podstawa programowa to obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. Podstawę programową dla wszystkich rodzajów szkół ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Nauczyciele mają obowiązek realizować treści wskazane w podstawie programowej.