– Przed nami ważne wyzwania związane z dynamicznym rozwojem gospodarczym Polski. Kontynuacja odbudowy przemysłu jest jednym z priorytetowych działań rządu. Podstawą sukcesu gospodarczego naszego kraju będą bez wątpienia przedsiębiorstwa tworzące i wykorzystujące innowacje. Nowoczesne rozwiązania wzmacniają z kolei popyt na wysoko wykwalifikowaną kadrę. Jesteśmy przekonani, że gwarancją tego rozwoju jest przede wszystkim inwestycja w najmłodsze pokolenie – czytamy w liście.

Premier RP i szefowa MEN zaprosili pracodawców do bliższej współpracy przy planowaniu i realizowaniu kampanii promocyjnych adresowanych do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze swojej przyszłej ścieżki zawodowej. Ich zdaniem początek 2018 roku jest dobrym momentem na dotarcie do uczniów z informacją o perspektywach kształcenia i zatrudnienia, gdyż młodzi ludzie wraz z rodzicami właśnie teraz będą decydować o wyborze szkoły.

– W związku z tym chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na konieczność większego zaangażowania w realizację kampanii informacyjno-promocyjnych, zarówno w telewizji, radiu jak i mediach społecznościowych. U progu rewolucji przemysłowej 4.0 wykorzystajmy nasz wspólny potencjał i zachęćmy młodzież do wyboru szkół zawodowych jako atrakcyjnej ścieżki kształcenia. Pokażmy, że technika i branżowe szkoły są nie tylko miejscem zdobycia dobrego zawodu oraz wykształcenia, ale także szansą na własny rozwój osobisty – napisali Premier Mateusz Morawiecki i minister Anna Zalewska.

 

W liście przypomniano też, że reforma edukacji w szkolnictwie zawodowym to wprowadzenie dwustopniowych branżowych szkół, a wkrótce przywrócenie pięcioletnich techników. Dodatkowo podkreślono, że podstawą funkcjonowania tych szkół ma być bliska współpraca z pracodawcami.

-Gwarantujemy pełne zaangażowanie, zarówno ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i innych resortów właściwych dla poszczególnych zawodów. W działania te włączą się również spółki skarbu państwa. Deklarację aktywnego zaangażowania się w odbudowę i rozwój kształcenia zawodowego złożyły także specjalne strefy ekonomiczne - zapewniają autorzy listu.

MEN uruchomiło adres mailowy: kształcenie.zawodowe@men.gov.pl oraz numer=telefonu: +48 22 3474 493, pod którym adresaci apelu mogą uzyskać informację i pomoc.