Od września szkoły nie będą już mogły zatrudniać asystentów nauczycieli. Taką zmianę wprowadziło nowe prawo oświatowe. Teraz konieczna jest nowelizacja innych przepisów, w tym rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia młodzieży niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie. Projekt nowelizacji przekazano do konsultacji społecznych.

Zgodnie z nim asystenci już zatrudnieni zachowają stanowisko do 30 sierpnia 2020 r. i stosuje się do nich przepisy sprzed reformy. Już w tym roku dyrektorzy szkół muszą jednak dostosować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu. Oznacza to, że nie mogą w nich uwzględnić asystentów. Mają na to czas do 30 września.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne