Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji dwóch ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i prawa farmaceutycznego. Przyjął go rząd. Chodzi o zabezpieczenie dostępu do szczepień przeciwko Covid-19 dla Polaków przebywających w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Jednocześnie cudzoziemcy objęci ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania legalnej pracy w Polsce, którzy nie mogą uzyskać obecnie statusu osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, uzyskają ten status i będą mogli bez przeszkód zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto cudzoziemców, którzy nie mają obywatelstwa państwa UE, EFTA lub Zjednoczonego Królestwa, a spełniają warunki objęcia ubezpieczeniem społecznym, gdyż pracują w Polsce.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu