Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zawiera   listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2012 r. ( plik w wersji *pdf)

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia nowy wykaz zawierać będzie:

• 216 nowych, dotychczas nierefundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ( plik w wersji *pdf)

• 139 obniżek cen leków już refundowanych, ( plik w wersji *pdf )

• 820 pozycji, co do których Minister Zdrowia wydał decyzje o możliwości rozszerzenia refundacji poza wskazania ujęte w charakterystyce produktu leczniczego (off label). ( plik w wersji *pdf )

Ministerstwo Zdrowia zwraca również uwagę, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez aptekarza o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku, przepisanego przez lekarza.

 

Zobacz więcej w serwisie:

» Prawo dla Ciebie » Zdrowie » Leki i recepty

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ