Zmiany na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2015

Projekt nowego obwieszczenia w sprawie listy refundowanych leków opublikowało ministerstwo zdrowia. Na nowej liście jest sporo zmian. Eksperci nie wszystkie oceniają pozytywnie.

Publikacja: 19.12.2014 16:00

sxc.hu

sxc.hu

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraziło krytyczną opinię na temat zmiany kryteriów w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) w stosunku do programu leczenia RZS/MIZS (młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o przebiegu agresywnym). Zdaniem reumatologów spowoduje to chaos w leczeniu pacjentów, gdyż według wytycznych ministerstwa zdrowia ta sama choroba - RZS - będzie musiała być inaczej leczona i kontrolowana w zależności od leku jaki pacjent stosuje.

Eksperci żalą się także na styl konsultowania projektu. Ministerstwo opublikowało obszerny projekt 17 grudnia o 21.20 z terminem zgłaszania uwag do godz. 16... następnego dnia. Na zapoznanie się ze zmianami i napisanie opinii było więc tylko 19 godzin.

A zmian jest sporo. Do obecnie obowiązującej listy aptecznej leków refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zostanie dodanych 89 nowych produktów. M.in. lek złożony zawierający tiotropium w postaci roztworu do inhalacji(1 kod EAN) refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące, z poziomem odpłatności 30 proc.

Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

29 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu wypadnie z listy wskutek wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie 1 stycznia 2015 roku terminu obowiązywania tych decyzji.

Dla 84 produktów zawierających 29 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu - od 37,58 zł do 2 gr.

Zwiększy się dostęp do leków stosowanych w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii. Refundacją zostanie objęty lek zawierające somatotropinę (2 kody EAN) w ramach programu lekowego Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.9). Objęcie refundacją somatotropiny w powyższym wskazaniu jest szczególnie istotne z uwagi na brak innego, alternatywnego leczenia dla dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży.

Pacjenci zapłacą mniej także za lek zawierający dazatynib (5 kodów EAN) w ramach programu lekowego Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0). Dotychczas systemowe finasowanie dazatynibu jest możliwe jedynie w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej.

Objęcie refundacją dazatynibu w opisanym wskazaniu poszerzy możliwości terapeutyczne w przypadku leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia oraz ułatwi dostęp pacjentom do tej terapii, która uprzednio była finansowana w trybie indywidualnych zgód w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej;

Refundacją zostanie objęty lek zawierający beksaroten (1 kod EAN) w ramach programu lekowego Leczenie chłoniaka skórnego T-komórkowego (CTCL): ICD-10 C84.0- ziarniak grzybiasty lub ICD-10 C84.1- choroba Sezary'ego. Objęcie refundacją ww. leku w ramach programu lekowego ułatwi pacjentom dostęp do leczenia.

W ramach katalogu chemioterapii refundacja dotyczyć będzie leku zawierającego nelarabinę (1 kod EAN) we wskazaniach ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa lub chłoniak limfoblastyczny T-komórkowy w leczeniu pacjentów, u których nie było reakcji na leczenie lub wystąpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii, kwalifikujących się do przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych.

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii.

Zmieni się treść programu lekowego Leczenie szpiczaka plazmocytowego w związku z umożliwieniem stosowania leku zawierającego bortezomib (1 kod EAN) w indukcji leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem (w schemacie z deksametazonem lub deksametazonem i talidomidem).

Objęcie refundacją bortezomibu w I linii leczenia w powyżej opisanej populacji pacjentów stanowi odpowiedz na zgłaszane do Ministra Zdrowia postulaty zarówno ze strony środowiska ekspertów klinicznych, jak i pacjentów.

W katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundowanych dla: - klofarabiny (1 kod EAN) poprzez objęcie refundacją następujących wskazań: histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej (w trzeciej linii leczenia) oraz ostra białaczka szpikowa (u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, u których zdiagnozowano pierwotnie oporną ostrą białaczkę szpikową lub jej pierwszą wznowę oporną na leczenie II linii oraz u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono drugą wznowę ostrej białaczki szpikowej);

- leuproreliny (1 kod EAN) poprzez objęcie refundacją następujących wskazań: nowotwory złośliwe dotyczące przestrzeni zaotrzewnowej, tkanki łącznej i tkanki miękkiej brzucha oraz tkanki łącznej i tkanki miękkiej miednicy w przypadku agresywnego naczyniakośluzaka lub mięsaka podścieliskowego macicy;

- carboplatyny (21 kodów EAN) w zakresie leczenia nowotworów złośliwych piersiowej, brzusznej oraz środkowej trzeciej i dolnej trzeciej części przełyku w ramach wstępnej chemioterapii przed planowaną ezofagektomią z powodu raka przełyku lub w leczeniu pacjentów z ograniczonym niesekcyjnym płaskonabłonkowym rakiem przełyku w skojarzeniu z paklitakselem oraz radioterapią;

- paklitakselu (21 kodów EAN) w zakresie leczenia nowotworów złośliwych piersiowej, brzusznej oraz środkowej trzeciej i dolnej trzeciej części przełyku w przypadku leczenia miejscowo zaawansowanego płaskonabłonkowego raka przełyku w przypadku kojarzenia chemioterapii (paklitaksel i karboplatyna) z napromienianiem podczas wstępnego leczenia przed postępowaniem radykalnym z udziałem leczenia chirurgicznego oraz nowotworów złośliwych prącia w leczeniu wstępnym przed planowaną resekcją zmian pierwotnie nieoperacyjnych w przypadku miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego płaskonabłonkowego raka prącia;

- temozolomidu (42 kody EAN) w zakresie leczenia nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii w przypadku nowotworów zakwalifikowanych do rozpoznań wg ICD-10 od C16 do C20.

Do chwili obecnej finansowanie wskazanych jednostek chorobowych z zastosowaniem ww. substancji prowadzone było w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Objęcie refundacją przedmiotowych leków, w ramach katalogu chemioterapii, ułatwi pacjentom dostęp do leczenia.

Refundacją zostaną objęte także leki zawierające: bendamustynę (2 kody EAN) oraz kolejne leki zawierające substancje czynne: kwas zoledronowy (1 kod EAN), , filgrastym (4 kody EAN), imatynib (2 kody EAN), temozolomid (6 kodów EAN).

Dla 16 leków zawierających 10 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 691,20 zł do 1,30 zł.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraziło krytyczną opinię na temat zmiany kryteriów w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) w stosunku do programu leczenia RZS/MIZS (młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o przebiegu agresywnym). Zdaniem reumatologów spowoduje to chaos w leczeniu pacjentów, gdyż według wytycznych ministerstwa zdrowia ta sama choroba - RZS - będzie musiała być inaczej leczona i kontrolowana w zależności od leku jaki pacjent stosuje.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara