Minister edukacji rozmawiała o nich w poniedziałek we Włodzimierzowie z dyrektorami szkół z woj. łódzkiego.

Spotkanie pt. „Rola dyrektora szkoły w planowanych od roku szkolnego 2015/2016 zmianach w systemie oświaty" zorganizował Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Podręczniki

– Przed nami kolejny etap reformy podręcznikowej. 1 września 2015 r. darmowe podręczniki otrzymają uczniowie drugich i czwartych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów – przypomniała Joanna Kluzik-Rostkowska.

– Dla drugoklasistów to MEN przygotuje, wydrukuje i dostarczy podręczniki do szkół. Podręczniki i ćwiczenia dla czwartoklasistów i uczniów pierwszych klas gimnazjów kupi szkoła. Dostaniecie Państwo od nas na te zakupy dotację celową – dodała szefowa MEN.

Nowa rola dyrektora

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o m.in. roli dyrektora jako promotora kształcenia kultury prozdrowotnej w szkole. W tym kontekście minister edukacji przypomniała o podpisanym przez nią kilka dni temu (10 czerwca) rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

W-F

– Chcemy zachęcać uczniów do brania udziału w zajęciach w-f, walczyć ze zwolnieniami z tego przedmiotu. Dlatego m.in. w tym rozporządzeniu dajemy możliwości zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnienia z realizacji tych zajęć w ogóle – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres.

Szefowa MEN przypomniała także o zmianach dotyczących oceniania uczniów m.in. na w-fie. – Chcemy, aby jeszcze większy nacisk kładziono na docenienie dobrych chęci, systematyczności, zaangażowanie ucznia, a nie tylko na wyniki sportowe. Chodzi o to, by perspektywa ewentualnej gorszej oceny nie odstraszała od udziału w tych zajęciach – powiedziała minister.

Szkolnictwo zawodowe

Joanna Kluzik-Rostowska mówiła też, że w przyszłym roku kontynuowane będą działania dotyczące promocji i reformy szkolnictwa zawodowego. – Ten rok szkolny ogłosiłam Rokiem Szkoły Zawodowców. Coś drgnęło. Jest lepiej. Jednak to dopiero początek działań. W kolejnych krokach pomogą pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE. Tam, na szkolnictwo zawodowe jest 900 mln euro – przypomniała minister. – Szkoły muszą współpracować z pracodawcami. Tylko taka ścisła współpraca ma sens. Szkolnictwo zawodowe musi odpowiadać na potrzeby rynku pracy – dodała.

Przedszkolaki

W trakcie dyskusji poruszono także tematy m.in. zmiany w tzw. ustawie oceniającej oraz wprowadzenia obowiązku nauki języka obcego w przedszkolu. Od 1 września 2015 r. obowiązek ten dotyczył będzie dzieci pięcioletnich, a od 1 września 2017 r. wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.