Tę funkcję objął po zmarłym we wrześniu nestorze adwokatury mecenasie Czesławie Jaworskim.

O powierzeniu funkcji redaktora naczelnego profesorowi Gutowskiemu zdecydowało prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na ostatnim posiedzeniu.

Czytaj także: Wiceszef "Palestry" Adam Redzik straci funkcję?

Maciej Gutowski jest dziekanem poznańskiej ORA od 2013 r.. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego), a także arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 1996 r. oraz studia Master of Laws (LLM) w dziedzinie prawa handlowego w Central European University w 1997 r.

To również współautor Kodeksu Etyki Adwokackiej oraz Strategii Adwokatury. Na swoim koncie ma liczne publikacje książkowe, a także mniejsze formy –artykuły w prasie codziennej (profesor Gutowski wraz z profesorem Piotrem Kardasem to stali felietoniści Rzeczpospolitej) oraz prawniczych periodykach.