Był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Zielonogórskiego i Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji (od 2014 r.) oraz profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (od 2005 r.). Od 2014 r. kierował Katedrą Prawa Konstytucyjnego na UZ. Wypromował 36 doktorów (w tym 5 w Niemczech) i ponad 400 magistrów.

W listopadzie 2010 r. został zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jednak po ujawnieniu zarzutów o plagiat zrezygnował z kandydowania.

Przygotowywał opinie dla Biura Analiz Sejmowych w czasie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, a także głosowania Sejmu RP w Sali Kolumnowej. Przygotowywane przez niego ekspertyzy były korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości .

W kwietniu 2016 został nominowany przez rząd Beaty Szydło jako przedstawiciel Polski w Komisji Weneckiej. W styczniu 2017 wybrany przez Sejm sędzią Trybunału Stanu.