Nowa prokuratoria będzie mogła przystąpić do każdej sprawy dotyczącej majątku państwa, poza niewielkimi wyjątkami. Jej podstawowym obowiązkiem jest zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami, a w tej roli uzyskuje 90-proc. skuteczność. Po zmianach PG będzie mogła też zastępować organy administracji rządowej przed sądami cywilnymi, a na wniosek urzędu także przed administracyjnymi. Zastępstwo może objąć spółki z udziałem Skarbu Państwa, ale za zgodą ich władz. PG ma też opiniować projekty aktów normatywnych dotyczących istotnych interesów Polski. Wnioski o odrzucenie projektu, zostały odrzucone. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r., a część po pół roku od ogłoszenia.

etap legislacyjny: przed drugim czytaniem w Sejmie