Co zabija naszą chęć do pracy? Brak uznania i nadmierna kontrola

Sami szefowie przyznają w badaniach, że niedoceniany pracownik jest mniej zaangażowany. Jednocześnie tylko połowa Polaków – w tym menedżerów – ma poczucie, że ich starania są zauważane.

Publikacja: 31.03.2019 21:00

Co zabija naszą chęć do pracy? Brak uznania i nadmierna kontrola

Foto: Adobe Stock

– Wyniki naszych badań dają do myślenia. I stawiają przed liderami dość duże wyzwanie – mówi Sławomir Błaszczak, partner zarządzający w firmie doradczo-szkoleniowej 4Results, komentując wyniki jej badania „Co buduje, a co zabija zaangażowanie?". Miało ono pokazać czynniki motywujące pracowników do działania oraz takie, które odbierają im chęć do pracy. Wzięło w nim udział prawie 1000 menedżerów różnego szczebla z dużych firm.

Ważna swoboda

W odpowiedzi na pytanie, co najlepiej buduje zaangażowanie pracowników, szefowie najczęściej wskazywali dawanie możliwości swobodnego działania, pomoc w razie problemów oraz docenienia tego, co robi pracownik. Ciekawe, że badani menedżerowie wypowiadali się jako pracownicy, którzy mają swojego szefa.

– Z jednej strony więc pracownicy pragną mieć swobodę działania, a z drugiej wolą, aby szef był dostępny i pomagał, gdy zaistnieje taka potrzeba – komentuje Sławomir Błaszczak. Jego zdaniem oznacza to wymóg dużej elastyczności ze strony liderów. – Jeśli chcemy angażująco zarządzać zespołem, to pozostawienie pracowników samym sobie często okaże się nieskuteczne. Pracownicy chcą mieć lidera obecnego, zainteresowanego ich pracą, rozumiejącego wyzwania, z jakimi mają do czynienia, czuwającego nad całością realizowanych projektów – wyjaśnia szef 4Results.

Lider w różnych rolach

I dodaje, że wcale nie jest to takie proste. Bo zdarza się obserwować dosyć skrajne reakcje liderów na uwagi pracowników zarzucającym im tendencję do forsowania i narzucania swoich rozwiązań. Wielu szefów mówi wtedy: „Bardzo proszę, nie wtrącam się, niech pokażą sami". Najczęściej ich zespoły nie są jednak gotowe na samodzielne działania, więc taki eksperyment nie kończy się dobrze, a lider otrzymuje dowody, że jego dotychczasowy styl jest efektywniejszy.

– Wyniki badania pokazują, że sztuką jest zachowanie równowagi pomiędzy pomaganiem a swobodą. Lider musi się umieć odnaleźć w tych kilku rolach – podkreślają eksperci 4Results. Ciekawe, że jako najmniej pomocne w angażowaniu pracowników ocenione zostały takie postawy szefa, jak okazywanie przyjacielskich relacji czy podkręcanie ambicji podwładnych.

Jeszcze bardziej interesujące wnioski przynoszą odpowiedzi na pytanie, co zabija zaangażowanie pracowników. Tu na pierwszym miejscu badani postawili niedocenianie pracowników, nadmierną kontrolę czy przypisywanie sobie sukcesów innych.

Niedocenianie

Dlaczego liderzy nie doceniają? – Prowadzone przez badaczy wywiady pokazały, że liderzy najczęściej obawiają się roszczeniowych postaw pracowników – wyjaśniają autorzy raportu. Najczęstszy komentarz polskich liderów brzmi: „Jeśli będę ich chwalił, to zażądają podwyżki", albo: „Mnie nikt nie docenia, a jestem zaangażowany, więc tego samego oczekuję od ludzi".

Zarządzający cierpią też na brak czasu, ale drugim największym grzechem menedżerów jest ogromna potrzeba kontroli. Sławomir Błaszczak podkreśla, że wielu zarządzających kieruje się zasadą: zaufanie jest dobre, ale kontrola jeszcze lepsza.

– To nasz narodowy nawyk wynikający z dużego deficytu zaufania w Polsce. Co więcej, ten nawyk w wielu przypadkach zdaje egzamin i dzięki kontroli doprowadzamy do dobrych wyników. Jest to dla wszystkich męczące, frustrujące, jednak przy niskim zaufaniu okazuje się skuteczne – przyznaje szef 4Results.

Poziom zaangażowania pracowników jest niezwykle ważny z punktu widzenia efektywności całych przedsiębiorstw. Jak pokazują badania Instytutu Gallupa poświęcone właśnie tej tematyce, zaangażowani pracownicy napędzają wydajność i innowacje oraz w największym stopniu rozwijają swoje organizacje. Natomiast brak zaangażowania przynosi firmom wymierne straty. Instytut Gallupa wyliczył, że w USA te straty sięgają 450–550 mld dolarów rocznie, a w Wielkiej Brytanii 50–70 mld funtów.

Za mało pozytywów

Pytanie, czy polscy szefowie bardziej angażują, czy demotywują podwładnych. – Nasze badanie nie wskazuje tu odpowiedzi, ale uważam, że jest za mało zachowań angażujących, takich właśnie jak docenianie, dostrzeganie w drugiej osobie człowieka, który potrzebuje uznania i wsparcia – twierdzi Sławomir Błaszczak.

– Z roku na rok rośnie wśród pracodawców świadomość istoty angażowania pracowników, dbania o talenty w organizacji i roli spójnej komunikacji wewnętrznej – zaznacza Kaja Gryciak, menedżer w Employer Branding Institute. Jednak nadal ta świadomość nie wydaje się dobrze ugruntowana. Indeks Doceniania (przygotowany m.in. przez EBI) pokazał, że tylko 53 proc. pracowników czuje, że ich praca znajduje uznanie w oczach szefów.

– Tymczasem docenianie pracowników ma także długofalowy wpływ na markę pracodawcy: od zewnętrznych i wewnętrznych wpływów na wizerunek firmy przez osobisty dobrostan ludzi, na finansach i zyskach kończąc – wyjaśnia Gryciak.

Ludzka potrzeba

– Potrzeba docenienia jest potrzebą nie tylko polską, lecz globalną – zauważa z kolei Iwona Bobrowska-Budny, trener biznesu z Akademii Leona Koźmińskiego. – Jest potrzebą człowieka – dodaje.

Bobrowska-Budny przypomina prace Rainera Stracka i wyniki badań przeprowadzonych wśród ponad 200 tys. poszukujących pracy w 189 krajach. Zadając pytanie, co jest dla nich ważne, odkryto 26 czynników, spośród których cztery najważniejsze na całym świecie dotyczą obszaru kultury. Na pierwszym miejscu znalazło się bycie docenianym, czyli otrzymanie uwagi i podziękowania za wykonaną pracę. Na drugim wskazywano dobre relacje ze współpracownikami, a na kolejnych miejscach: równowagę między pracą i życiem osobistym oraz dobre stosunki z przełożonym.

– Na całym świecie cenimy sobie i potrzebujemy jako człowiek docenienia każdego dnia za swoją pracę, za wkład. Zauważenia, w czym jestem wybitny, w czym się wyróżniam, tak aby czuć, że codzienna praca ma sens. I dlatego namawiam menedżerów i organizacje do budowania systemów zarządzania na motywacji wewnętrznej pracowników – zaznacza Bobrowska-Budny.

– Wyniki naszych badań dają do myślenia. I stawiają przed liderami dość duże wyzwanie – mówi Sławomir Błaszczak, partner zarządzający w firmie doradczo-szkoleniowej 4Results, komentując wyniki jej badania „Co buduje, a co zabija zaangażowanie?". Miało ono pokazać czynniki motywujące pracowników do działania oraz takie, które odbierają im chęć do pracy. Wzięło w nim udział prawie 1000 menedżerów różnego szczebla z dużych firm.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca
Dodatkowy urlop dla niepalących. Ta firma docenia zdrowy tryb życia
Materiał Promocyjny
Nowe Podejście do Rekrutacji: AI i Dane Behawioralne
Praca
Takie rzeczy Szwajcaria robi rzadko. Mniej biurokracji dla Ukraińców
Praca
Świat najbardziej ufa lekarzom, Polacy - naukowcom. Jakie jest zaufanie do księży?
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości