Średni koszt wynagrodzenia w przeliczeniu na przepracowaną godzinę zwiększył się w II kwartale w krajach Unii o 5,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. To właśnie ten wzrost - spowodowany zmniejszeniem liczby godzin pracy wskutek pandemii - podwyższył ogólne koszty pracy o 4,1 proc. - wynika z ogłoszonych we wtorek danych Eurostatu. Mniejszej liczbie godzin pracy – zwłaszcza w okresie lockdownu - nie towarzyszyły bowiem proporcjonalne obniżki płac.

W rezultacie najwięcej poszły w górę koszty wynagrodzeń w branżach najmocniej dotkniętych przez kryzys - na czele z horeca (hotele i gastronomia), gdzie w II kw. koszt płac wzrósł o 13,5 proc. Kolejna była rozrywka (12,5 proc.) i transport (8 proc.).

Wzrost kosztów pracy byłby jeszcze większy, gdyby nie ograniczony wzrost kosztów pozapłacowych- tylko o 0,8 proc. Hamowały je ulgi podatkowe i programy pomocowe wprowadzane przez rządy państw UE, by ograniczyć skutki pandemii.

W krajach strefy euro łączny koszt pracy wzrósł w II kw. o 4,2 proc., w tym koszt wynagrodzeń o 5,2 proc.