Firma przeprowadziła badanie szarej strefy na Ukrainie we współpracy z systemem płatniczym Mastercard.

„Dla ukraińskiej gospodarki ten wskaźnik (szara strefa) wyniósł 23,8 proc. PKB, w tym 19,7 proc. (702 mld hrywien) wynosi „gotówkowa szara strefa”, 4,1 proc. PKB (144 mld hrywien) - chałupniczy wyrób towarów dla klienta końcowego, to jest szara strefa bezgotówkowa” - ocenił 17 lutego Narodowy Bank Ukrainy, powołując się na wstępne wyniki badania „Zmniejszenie szarej strefy Ukrainy poprzez wykorzystanie elektronicznych płatności”.

Zdaniem banku centralnego, by skutecznie zmniejszyć szarą strefę, konieczne jest masowe wprowadzenie na Ukrainie wypłat socjalnych w formie bezgotówkowej, powszechne POS terminale; dodatkowe zachęty dla sprzedawców i kupujących do korzystania terminali i kart bankowych.

„Doświadczenie europejskie pokazuje, że zwiększeniu dwa razy udziału operacji bezgotówkowych powoduje obniżenie szarej strefy o 0,6-3,7 proc. PKB, a dochody państwa wzrastają o 0,1-0,8 proc. PKB” - głosi komunikat.

Według danych Mastercard obecnie na Ukrainie 62 proc. małego i średniego biznesu pracuje wyłącznie z gotówką. Bank centralny zwraca uwagę, że E&Y prowadził badania nad szarą strefą w 33 krajach świata, w tym w Czechach, Polsce, Słowenii, Słowacji, Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowinie. W tych krajach wielkość szarej strefy w gospodarce waha się od 10,1 proc. do 26,9 proc., podkreśla agencja TASS.