Zazwyczaj im trudniejsza sytuacja ekonomiczna na rynku, tym częstsze zwolnienia. Dzisiaj dotyczy to zwłaszcza branży bankowej, w której już rozpoczęły się zwolnienia. Każda firma, która planuje restrukturyzację powinna zastanowić się jak zminimalizować jej negatywne skutki dla wizerunku. Wyrazem dbałości o los zwolnionych osób, a także obecnych i przyszłych pracowników może być właśnie outplacement, czyli system zwolnień, polegający na podejmowaniu przez firmy działań służących pomocy odchodzącym pracownikom. Obejmuje głównie doradztwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia a także proces wspierania zwalnianych pracowników w znalezieniu nowej pracy.

Profesjonalny outplacement to dostosowany do potrzeb uczestników program, na który składają się m.in. takie elementy jak wsparcie w określeniu wartości uczestnika na rynku pracy poprzez identyfikację potencjału zawodowego i atutów oraz stron do doskonalenia, pomoc w przygotowaniu CV i LM, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przekazywanie wiedzy dotyczącej poszukiwania ofert pracy odpowiadających kwalifikacjom i doświadczeniu uczestników programu. Udział w takim programie daje pracownikom narzędzia potrzebne do znalezienia pracy, wzmacnia ich poczucie własnej wartości, bardzo ważne w czasie rozmowy o pracę. Pomoc finansowa w postaci odprawy na pewno daje pracownikowi poczucie bezpieczeństwa i jest bardzo ważna, ale jeśli pracownikowi nie uda się znaleźć pracy, gwarantuje tylko tymczasowy byt.

- Świadomość na temat outplacementu, czyli programu wsparcia zwolnień grupowych i indywidualnych w Polsce z roku na rok jest coraz wyższa. Niestety, daleko nam do niektórych krajów Europy Zachodniej, w których tego typu programy są oczywistym uzupełnieniem procesów zwolnień – powiedziała Izabela Michaliszyn, Konsultant ds. Outplacementu, BIGRAM.

Ogromną wagę przywiązuje się do właściwej komunikacji tak trudnych decyzji jak zwolnienia, nie pomijając w niej żadnej z grup. Dzięki temu firma stara się uniknąć takich negatywnych następstw zwolnień jakimi są m.in. dzielenie się złą opinią na temat firmy na zewnątrz oraz spadek motywacji osób pozostających, od których przecież zależy dalszy los organizacji. Wybór pomiędzy outplacementem a odprawami i oferowanie pracownikom wyłącznie wsparcia finansowego nie zawsze musi być optymalnym rozwiązaniem. Firmy nie zawsze zdają sobie sprawę, że w ten sposób tracą lata i pieniądze zainwestowane w employer branding. A zaoferowanie pomocy zwalnianym pracownikom może mieć szereg pozytywnych dla organizacji następstw, ponieważ jest wyrazem troski o los pracowników, sygnałem dla pozostających i rynku pracy, że firma mimo trudności wyciąga do osób zwolnionych pomocną dłoń. Poniesione koszty są właśnie inwestycją w utrzymanie wizerunku pożądanego pracodawcy i warto o tym pamiętać już na etapie planowania procesu zwolnień.