Zachodnie firmy niepomne na niedawny problem Wielkiej Rezygnacji, czyli fali odejść pracowników szukających lepszych warunków i lepszej kultury pracy, planują teraz Wielki Powrót do biur. Według sondażu Microsoftu połowa szefów z tzw. sektora wiedzy (w tym z IT), gdzie praca zdalna i hybrydowa stała się w ostatnich latach standardem, zamierza do wiosny 2023 roku wprowadzić obowiązek pracy w biurze przynajmniej przez kilka dni w tygodniu.

Szefowie najczęściej wysuwają argumenty dotyczące integracji zespołu i bardziej kreatywnej pracy, ale faktycznym powodem, na który wskazuje niedawne badanie amerykańskiej firmy Citrix, jest brak zaufania do pracujących zdalnie pracowników. Połowa badanych szefów firm technologicznych uważa, że zdalni pracownicy pracują mniej niż w biurze i często pozorują pracę. Dlatego też aż 48 proc. badanych firm zainstalowało na komputerach programy monitorujące, by kontrolować czas pracy.

Tymczasem nie tylko sondaż Citrix, ale także badania prowadzone na Stanford University pokazują, że zdalni pracownicy są o ok. 9 proc. bardziej wydajni niż ci w biurze, którzy są efektywnie zaangażowani tylko przez ok. 40 proc. czasu. Sami pracownicy też najczęściej wskazują, że bardziej wydajnie pracuje się im zdalnie. Są też gotowi walczyć o elastyczność. Widać to po protestach wezwanych do biur pracowników Google Maps czy Apple’a; zalecenie prezesa Cooka, by od września pracownicy spędzali trzy dni w tygodniu w biurze, wywołało bunt części specjalistów. Eksperci HR ostrzegają, że Wielki Powrót może wywołać kolejną Wielką Rezygnację; 48 proc. pracowników w USA w sondażu SHRM Research Institute wskazało, że zdecydowanie będą teraz szukać możliwości pracy zdalnej.

Według raportu Her Impact i PwC Polska jedynie 8 proc. aktywnych zawodowo Polek preferuje stacjonarną pracę w biurze. Zdecydowana większość, bo 76 proc. badanych, stawia na pracę hybrydową. Z drugiej strony widać dużą potrzebę stabilności – preferowaną formą zatrudnienia dla 60 proc. Polek jest pełen etat z elastycznym czasem pracy. – Pokazuje to wagę bezpieczeństwa zatrudnienia i potrzebę stabilności finansowej, które może zapewnić pracodawca – komentuje Agnieszka Jurkowska, ekspertka Her Impact. Jak zwraca uwagę Katarzyna Komorowska, partnerka PwC Polska, bardzo ważna jest też dobra atmosfera w firmie. Szukając nowej pracy, Polki oczekują wyższych zarobków oraz większych szans na rozwój zawodowy, ale najczęściej wskazują przyjazną atmosferę.

Ten czynnik jest również istotny w branży IT, jak dowodzi badanie firmy rekrutacyjnej Awareson. Co prawda ankietowani specjaliści od IT, w tym SAP, najczęściej wskazywali jako powód ostatniej zmiany pracy wyższe wynagrodzenie (26 proc.) i możliwości rozwoju (22 proc.), ale dla prawie co dziesiątego istotna była jakość zarządzania, atmosfera w pracy i work –life balance. Jak zaznaczają eksperci spółki Awareson, choć dużo mówi się o wysokich zarobkach w IT, to obciążenie pracą rośnie jeszcze szybciej niż budżety. Z badania firmy wynika, że prawie połowa specjalistów od IT i SAP pracuje więcej niż 45 godzin tygodniowo, w tym prawie co trzeci powyżej 50 godzin w tygodniu.