Chociaż od wyborów samorządowych upłynęło zaledwie nieco ponad dwa miesiące, to mieszkańcy 193 gmin będą musieli znów pójść do wyborów. Tak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej.

– To stan na 26 stycznia  – wyjaśnia Tomasz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego. – Liczba takich gmin z pewnością będzie wzrastać,  głównie za sprawą wprowadzenia wyborów większościowych do wszystkich rad  poza miastami na prawach powiatu – dodaje.

Rada do uzupełnienia

Z informacji Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że zdecydowana większość już zarządzonych to wybory uzupełniające do rad. Tylko nieliczne to wybory ponowne czy przedterminowe.

– Wybory ponowne zarządzone zostały do tej pory w sześciu gminach – mówi Tomasz Gąsior. – Sąd po rozpatrzeniu protestu wyborczego zadecydował o ich powtórzeniu – wyjaśnia.

Wybory uzupełniające przeprowadza się natomiast tam, gdzie mandat radnego wygasł z innych przyczyn, wymienionych w art. 383 § 1 kodeksu wyborczego. Należą do nich śmierć, utrata prawa wybieralności lub nieposiadanie go w dniu wyborów, a także odmowa złożenia ślubowania, pisemne zrzeczenie się mandatu, naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Mandat radnego wygasa także, gdy radny zostanie wybrany na wójta lub nie złoży w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

A zatem wybory uzupełniające w żaden sposób nie są powiązane z protestami wyborczymi.

W poprzednim stanie prawnym w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców miejsce odchodzącego radnego zajmował kolejny z listy. Teraz tak jest tylko w miastach na prawach powiatu.

Tak samo dzieje się z wyborami przedterminowymi. Zarządza się je, gdy trzeba wybrać nową radę albo nowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Bo wójt zrezygnował

Wiadomo, że takie przedterminowe wybory odbędą się w mazowieckim Wyszogrodzie 8 marca 2015 r. Tydzień później nowego wójta wybierać będą mieszkańcy wielkopolskiej gminy Perzów.

– Przedterminowe wybory burmistrza w Wyszogrodzie zarządzone zostały dlatego, że ten wybrany w listopadzie 2014 r. zrezygnował z pełnienia funkcji – mówi Marek Wójcik, wiceminister administracji. – Przyczyną przedterminowych wyborów w gminie Perzów jest to, że dotychczasowy wójt objął mandat posła – wyjaśnia.

Jedyne takie miasto

15 marca 2015 r. nowe władze wybiorą także mieszkańcy Zielonej Góry (województwo lubuskie). Nie będą to jednak ani wybory ponowne, ani tym bardziej przedterminowe, tylko właśnie nowe wybory.

Wszystko dlatego, że od 1 stycznia   miasto Zielona Góra i otaczająca je gmina wiejska (również Zielona Góra) tworzą jedną jednostkę samorządu terytorialnego.

Z tej właśnie przyczyny mieszkańcy nie wybierali władz lokalnych w zeszłorocznych wyborach samorządowych.

Nie miałoby to zresztą żadnego sensu, ponieważ mandaty wybranych 16 listopada 2014 r. wójta, burmistrza i radnych dwóch rad wygasłyby 1 stycznia 2015 r.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora

m.cyrankiewicz@rp.pl

Nieliczne wybory zarządzone przez sąd

W związku z protestami wyborczymi ponowne wybory odbędą się w Warcie Bolesławieckiej, Chrząstowicach, Gorzowie Śląskim, Lęborku, Radlinie i Witoni