ZUS kolejny raz  wydłużył okres, w którym nie będą realizowane badania lekarzy orzeczników. Tym razem do 24 kwietnia. Pracownicy ZUS mają poinformować o tym osoby umówione na badania. Świadczeniobiorcy obawiają się jednak, że decyzja ta pozbawi ich świadczeń. Chodzi o  osoby, którym kończy się właśnie okres pobierania renty, świadczenia rehabilitacyjnego czy świadczenia 500+ dla osób niesamodzielnych.

ZUS uspokaja: orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników ZUS, których ważność upływa w czasie epidemii, będą ważne przez dodatkowe trzy miesiące.

- Chodzi o orzeczenie, którego ważność upływa w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu - informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak wyjaśnia, orzeczenie zostanie wydłużone od dnia upływu terminu jego ważności na okres kolejnych trzech miesięcy. Aby tak się stało, przed upływem terminu ważności świadczeniobiorca powinien  złożyć wniosek o dalszą wypłatę. Można to zrobić drogą elektroniczną poprzez swoje konto na PUE ZUS lub wrzucić wypełniony wniosek do specjalnej, wystawionej w ZUS skrzynki.

- Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej przedłużyły ważność części orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie ZUS. Chodzi o orzeczenia o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które kończą się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, też zostaną wydłużone na podobnych zasadach. Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego – tłumaczy Kowalska-Matis.

Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca.