Tak wynika z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która weszła w życie 15 czerwca br. Przepisy dotyczące rehabilitacji rolników emerytów zaczną jednak obowiązywać dopiero od nowego roku. Do tej pory, co to zasady, do ośrodka rehabilitacyjnego KRUS mogły być kierowane przede wszystkim osoby aktywne zawodowo. Po zmianach do sanatorium będą jeździć też rolnicy na emeryturze. Turnus rehabilitacyjny dla tych osób będzie trwał 21 dni. Z szacunków rządu wynika, że skorzysta na tym ok. 600 osób.

Podstawa prawna: DzU z 2022 r., poz. 1155

Czytaj więcej

Do 42 zł więcej za pobyt w sanatorium