Dzisiaj (1 września) weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Zadaniem Komisji będzie opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy oraz projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy.

- Po cząstkowych zmianach w prawie pracy, takich jak wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej czy likwidacja syndromu pierwszej dniówki, przyszedł czas na kompleksowe uporządkowanie tego obszaru -  powiedziała minister pracy.

W 2006 roku zakończyła prace komisja kodyfikacyjna, która przygotowała dwa projekty ustaw, dotyczących kodeksu pracy - indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, jednak prace nad nimi nie były kontynuowane. Nowa Komisja będzie wykorzystywała projekty wypracowane przez poprzedników.

Do Komisji zostanie powołanych 14 wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Kandydaci na członków Komisji Kodyfikacyjnej są wskazywani przez organizacje związków zawodowych i organizacje pracodawców, a także przez ministra właściwego do spraw pracy. Za pracę w komisji będą otrzymywać miesięczny ryczałt w wysokości: 5000 zł (przewodniczący) 4500 zł (zastępcy przewodniczącego) oraz 4000 zł (członkowie Komisji).

Kadencja Komisji trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia powołania jej członków przez Prezesa Rady Ministrów.