Barbara Nowacka potwierdziła, że Inicjatywa Polska dołącza dołącza do Koalicji Obywatelskiej: - Będziemy walczyć o Polskę, która nikogo nie wyklucza i która jest zawsze po stronie wolności, równości i sprawiedliwość.

- Wierzę, dlatego tu jestem. Bo tylko razem tylko, silni, pokonamy zagrożenie samorządności i rządów prawa, jakim są dzisiaj rządy PiS-u.

- Przez Polskę i Europę przetacza się fala populizmu, która w swojej retoryce zaczyna przypominać dawne, brunatne czasy - mówiła Nowacka. - Wolność sumienia, wyznania i świeckość państwa muszą być praktyką, a nie tylko teorią - podkreśliła. 

- Wspólnie będziemy walczyć - wzywała Barbara Nowacka. - Musimy pozostać w Europie, nie damy się z niej wypchnąć. Chcemy budować przyszłość Europy z Paryżem i Brukselą, czy z Ankarą i Moskwą? - pytała. - Czy chcemy, by Polska miała oblicze "Misiewiczów" czy otwartych i kompetentnych samorządowców?

Musimy zatrzymać skrajne szaleństwo prawicy, musimy zapewnić, że wybory będą wolne - apelowała Nowacka. - Sądy muszą być wolne, szkoła musi być wolna od indoktrynacji. Podkreślała też, że wolność sumienia, wyznania i świeckość państwa "muszą być praktyką, a nie tylko teorią".

- To nie jest czas na podziały, to czas na określenie się, czy jesteśmy po stronie wolności czy po stronie autorytaryzmu - mówiła przewodnicząca Inicjatywy Polskiej.

Nowacka mówiła też o zapewnieniu kobietom gabinetów ginekologicznych i o koniecznej dostępność in vitro. Dodała że samorządy muszą zapewnić równość płac, realizację lokalnych inwestycji oraz wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla dzieci.

- Nam chodzi o demokrację. Przystępując do Koalicji Obywatelskiej, jestem przekonana, że tylko pokonanie populizmu sprawi, że możemy być wolni. 21 października idziemy wszyscy na wybory - podkreśliła Barbara Nowacka.

- Wierzę, że w Polsce "wreszcie będzie przepięknie, wreszcie będzie normalnie" - dodała.