Prezydent Andrzej Duda podpisał 13 marca nowelizację Kodeksu wyborczego i niektórych innych ustaw. Sejm uchwalił nowelizację 26 stycznia 2023 r.

Według zapewnień Prawa i Sprawiedliwości, inicjatora zmian w Kodeksie wyborczym, zmiany w przepisach mają na celu zwiększenie frekwencji w wyborach poprzez ułatwienie głosowania wyborcom z mniejszych ośrodków, którzy mają problem z dotarciem do lokali wyborczych.

Tymczasem opozycja zarzuca rządzącym, że ci przeforsowali zmiany w Kodeksie wyborczym na mniej niż pół roku przed wyborami, co jest niezgodne z zasadą tzw. ciszy legislacyjnej w prawie wyborczym potwierdzanej wieloma orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

Co zmienia Kodeks wyborczy podpisany przez prezydenta

Zmiany w Kodeksie wyborczym umożliwiają m.in. tworzenie większej liczby okręgów wyborczych oraz obligują samorządy do organizowania bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w mniejszych miejscowościach, gdzie transportu takiego nie są w stanie zapewnić środki transportu publicznego. Według autorów przepisów rozwiązanie takie ma pomóc w zwiększeniu frekwencji wyborczej. Krytycy twierdzą, że ma to zwiększyć frekwencję głównie wśród wyborców PiS.

- Zmiany w Kodeksie wyborczym, które zostały zaproponowane są zmianami prodemokratycznymi. Kto może być przeciwko zwiększeniu udziału ludzi w wyborach? Kto przeciwko temu, by umożliwić osobie niepełnosprawnej, starszej dotarcie do lokalu wyborczego? - pytał dzień po podpisaniu nowelizacji Kodeksu wyborczego przez prezydenta premier Mateusz Morawiecki odpowiadając na pytanie o to czy nie obawia się, że po zmianach opozycja może kwestionować wynik wyborów.

Czytaj więcej

Sondaż: Ponad 40 proc. Polaków nie ma pewności, że wybory będą uczciwe

Jednak z sondażu SW Research, przeprowadzonego dla rp.pl w lutym wynika, że zdaniem 42,9 proc. Polaków nie ma pewności czy wybory w Polsce zostaną przeprowadzone uczciwie. - Prawie co drugi respondent (47%) w wieku powyżej 50 lat oraz nieco mniejszy odsetek osób (45%) z wykształceniem wyższym nie ma pewności, czy najbliższe wybory w Polsce zostaną przeprowadzone uczciwie. Takiego samego zdania jest niemal połowa badanych (47%) z dochodem w przedziale między 3001 a 4000 zł netto. Co druga osoba z miast liczących między 200 a 499 tys. mieszkańców nie jest pewna, czy najbliższe wybory w Polsce zostaną przeprowadzone uczciwie - komentowała wyniki tych badań Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

W najnowszym sondażu zapytaliśmy respondentów czy wierzą w zapewnienia PiS, że zmiany w Kodeksie wyborczym mają na celu wyłącznie zwiększenie frekwencji w wyborach.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 24,8 proc. badanych.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 60,7 proc. respondentów.

14,5 proc. badanych nie słyszało o tych zmianach.

- Więcej niż sześć osób na dziesięć (63%) w wieku między 35 a 49 lat oraz taki sami odsetek respondentów z wykształceniem wyższym nie wierzy w zapewnienia PiS, że zmiany w Kodeksie wyborczym mają na celu wyłącznie zwiększenie frekwencji w wyborach. Ponad dwie trzecie badanych (68%) z dochodem w przedziale między 3001 a 4000 zł netto oraz podobna część osób z miast o wielkości między 100 a 199 tys. mieszkańców nie uznaje wyjaśnienia partii rządzącej, że zmiany w Kodeksie wyborczym służą zwiększeniu frekwencji wyborczej - komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 marca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.