Marek Plura od urodzenia był osobą niepełnosprawną (chorował na postępujący zanik mięśni), poruszał się na elektrycznym wózku inwalidzkim. Czynnym politykiem był od 2007 r. W poprzedniej kadencji był europosłem, wcześniej posłem na Sejm VI i VII kadencji.

Marek Plura był aktywnym działaczem społecznym na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzinnego Śląska. Był posłem sprawozdawcą licznych ustaw i uchwał min. o języka migowego, równouprawnienia osób niepełnosprawnych oraz wsparcia ich życiowej aktywności, a także poprawy systemu edukacji i zabezpieczenia społecznego.

Czytaj więcej

Senator PO walczy o życie. Jego stan jest ciężki

Marek Plura wiele zaangażowania włożył w inicjatywy mające na celu objecie ochroną prawną śląskiej mowy i etniczności. Dwukrotnie był autorem poselskich projektów zakładających wprowadzenie regionalnego języka śląskiego do ustawy o mniejszości narodowych i etnicznych. Był też autorem obywatelskiego projektu wprowadzenia do tej ustawy etnicznej mniejszości śląskiej; zainicjował także zbiórkę podpisów pod tym projektem, która w roku 2014 pozwoliła na jego wniesienie pod obrady Sejmu."