Znana białoruska opozycjonistka Maria Kalesnikawa była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy protestów na Białorusi w 2020 roku. Już od ponad dwóch lat przebywa w białoruskim więzieniu, została skazana na 11 lat łagrów.

Czytaj więcej

Rusłan Szoszyn: Białorusini patrzą na Ukrainę, a walec represji jedzie dalej

W środę niezależne białoruskie media informowały, że jeszcze 28 listopada trafiła na oddział intensywnej terapii do jednego ze szpitali Homla. Z informacji tych wynikało, że była operowana. Adwokat opozycjonistki od kilku dni nie ma do niej dostępu. Zza murów białoruskiego więzienia nie przedostaje się zbyt wiele informacji, adwokaci są zastraszani i często są pozbawiani prawa do wykonywania zawodu.

Czytaj więcej

Maria Kalesnikawa skazana na 11 lat łagrów. Niezłomna nawet w kajdankach

Z informacji niezależnych białoruskich mediów wynika, że przed tym jak stan zdrowia kobiety się pogorszył, była przetrzymywana w karcerze. Obrońcy praw człowieka alarmują, że na liście więźniów politycznych znajduje się już ponad 1400 nazwisk.