Rano Beata Szydło wzięła udział w obchodach 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Premier mówiła tam m.in. że w czasie wojny "polscy żołnierze ginęli, solidarnie walczyli o wolność europejskich narodów na wszystkich frontach" i że "w dobie, kiedy w Europie rodzą się różne partykularyzmy, Polska ma moralne prawo upominać się o te wartości, ma obowiązek stać na straży solidarności, jedności i równych praw wszystkich państw".

 

1 września 1939 roku ostrzelaniem polskiej strażnicy na Westerplatte, a także nalotem na Wieluń hitlerowskie Niemcy rozpoczęły inwazję na II Rzeczpospolitą, która była efektem odrzucenia przez Polskę ultimatum Adolfa Hitlera ws. stworzenia eksterytorialnego korytarza przez polskie Pomorze, a także zgodzenia się na włączenie Wolnego Miasta Gdańsk do Rzeszy.

Działania zbrojne prowadzone były od 1 września do 5 października. 17 września na II RP ze wschodu zaatakował ZSRR, który był połączony z III Rzeszą tajnym aneksem do paktu Ribbentrop-Mołotow. 12 września - mimo obowiązujących sojuszy z Polską - Francja i Wielka Brytania podjęły decyzję o nie rozpoczynaniu działań zbrojnych przeciwko III Rzeszy.

W walkach we wrześniu 1939 roku zginęło ok. 60-80 tys. polskich żołnierzy i ok. 20 tys. żołnierzy niemieckich. Wojna skończyła się całkowitym zajęciem kraju przez Niemcy i ZSRR.