Prawie 60 proc. respondentów nie chce wejścia Polski do strefy euro. Za tym pomysłem jest częściej niż co czwarty badany. Zdania w tej sprawie nie ma 16 proc. ankietowanych.

- Częściej przeciwnikami wejścia Polski do strefy euro są kobiety (60 proc.), osoby o dochodzie od 1001 do 2000 zł (62 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (64 proc.). Wraz ze wzrostem wieku spada odsetek ankietowanych, którzy są przeciwni euro w Polsce. Przeciwną zależność widać w wykształceniu – tam wraz ze wzrostem jego poziomu rośnie odsetek niechętnych euro w Polsce.

Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC, w rozmowie z serwisem rp.pl podkreśla, ze pomimo rozpowszechnianym w ostatnich latach poglądom, czy wręcz mitom, przeciw przyjęciu euro, poprawa sytuacji w strefie euro powoduje, że już tylko nieco ponad 50 proc. Polaków nie chciałaby wejścia Polski do tej strefy.

- Poparcie dla wspólnej waluty w krajach strefy euro, także w Grecji, jest od wielu lat na stabilnym poziomie około 70 proc. Poparcie w Polsce nie musi być na tak wysokim poziomie, ale przyszły rząd do podjęcia decyzji o wejściu będzie zapewne potrzebował, aby przeciwników wejścia było wyraźnie mniej niż 50 proc. Za przyjęciem euro w najbliższych latach będą przemawiać dla większości Polaków następujące okoliczności: wejście kilku kolejnych krajów UE w centralnej Europie do strefy euro, rosnąca akceptacja euro jako waluty standardowej UE , postrzeganie euro jako silnej i bezpiecznej waluty w skali światowej – tłumaczy prof. Gomułka.

I dodaje, że rosnący wpływ na gospodarkę wymiany handlowej z krajami UE oraz rosnąca współpraca polityczna między krajami strefy euro będzie też podwyższać koszty pozostawania poza strefą. Na te koszty zwracają uwagę ekonomiści i  przedsiębiorcy, szczególnie firmy dużo eksportujące lub dużo importujące. Ale ekonomiści zwracają też uwagę, że aby bezpiecznie wejść do strefy euro Polska musi mieć deficyt sektora finansów publicznych bliski zero zamiast blisko 3 proc. PKB oraz dług publiczny poniżej 40 proc. zamiast w pobliżu 55 proc. PKB.

Czytaj więcej » Polska w Eurozonie

Podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy poseł Paweł Pudłowski wyliczając propozycje programowe Nowoczesnej zaznaczył, że to ugrupowanie opowiada się za wprowadzeniem w Polsce waluty euro, co podwyższyłoby polskie bezpieczeństwo obecności w UE.

Przeczytaj » Nowoczesna przedstawia program: Euro w Polsce

Po wyborach do Bundestagu planowana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona reforma strefy euro jest martwa. Pozostanie z niej tylko fasada. Macronowi chodziło o pogłębienie unii walutowej, w tym powołanie dla niej ministra finansów.

Zobacz także » Po wyborach w Niemczech reforma strefy euro Macrona jest martwa