Częściej niż co trzeci badany uważa, że najlepszym prezydentem w historii III RP był Aleksander Kwaśniewski. Po 12 proc. ankietowanych wskazało Andrzeja Dudę oraz Lecha Kaczyńskiego. Najrzadziej wskazywany był Wojciech Jaruzelski (2 proc.). Zdania w tej sprawie nie miał co czwarty respondent.

- Częściej Aleksandra Kwaśniewskiego wskazywali mężczyźni (38 proc. vs. 35 proc. kobiet). W podziale na wiek wraz z jego wzrostem rośnie odsetek wskazań na tego prezydenta - najczęściej był on wskazywany przez osoby powyżej 50 lat (48 proc.). Osoby do 24. Roku życia częściej niż inne grupy wiekowe wskazywały Andrzeja Dudę (18 proc.), Lecha Kaczyńskiego (15 proc.) oraz Lecha Wałęsę (11 proc.). Aleksander Kwaśniewski częściej był też wskazywany przez osoby o wykształceniu wyższym (38 proc.), badanych o dochodzie od 2001 do 3000 zł (41 proc.) oraz respondentów z miast do 20 tys. mieszkańców (47 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Według prof. Jacka Knopka z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu duże zainteresowanie respondentów postacią Aleksandra Kwaśniewskiego wynika z faktu, iż w czasie jego prezydentury Polska stała się członkiem NATO oraz UE, które to daty są jednymi z najważniejszych we współczesnych dziejach politycznych Polski. - W ważnym okresie historycznym dla Polski prezydentami byli Wojciech Jaruzelski i Lech Wałęsa, którzy powinni cieszyć się większym zainteresowaniem ze strony badanych. W przypadku tego pierwszego na taki stan wpływ miał związek tej postaci z Polską Ludową i PZPR, a w odniesieniu do Lecha Wałęsa kontrowersje budzą jego kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa oraz niechęć do dekomunizacji polskiego systemu politycznego – komentuje prof. Knopek w rozmowie z serwisem rp.pl.

Zdaniem trzech na dziesięciu Polaków kandydatem PiS na prezydenta RP w wyborach w 2020 roku powinien być Andrzej Duda. Tylko 9 proc. respondentów wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, a Beatę Szydło wybiera 6 proc. Polaków.

Dowiedz się więcej » Sondaż: Wybory 2020 - Szydło, Kaczyński czy Duda

Prezydent Andrzej Duda dobrze wywiązuje się z roli strażnika Konstytucji RP? Odpowiedź w ubiegłorocznym sondażu SW Research dla rp.pl.

Przeczytaj » Czy Andrzej Duda stoi na straży Konstytucji