41 lat temu podpisane zostały Porozumienia Sierpniowe, zawarte między komitetami strajkowymi a władzami PRL. W ramach Porozumienia Gdańskiego z 31 sierpnia podpisanego w sali BHP Stoczni Gdańskiej delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie niezależnych samorządnych związków zawodowych, co było pierwszym z 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 17 sierpnia 1980 r. NSZZ "Solidarność" został powołany we wrześniu, a w listopadzie - zarejestrowany przez sąd.

Czytaj także:
Porozumienia Sierpniowe. Wałęsa: Walczyliśmy o inny system

"Był to czas bezprecedensowego, solidarnego zaangażowania obywatelek i obywateli w przekształcanie kraju zgodnie ze społecznym i antyautorytarnym duchem 21 postulatów. Był to również wyjątkowy czas ze względu na oddolny proces formowania się masowego ruchu na rzecz politycznej zmiany – zjawisko, którego potrzebę odczuwamy również dziś, będące dla Razem potężną inspiracją" - czytamy w komunikacie partii Razem, opublikowanym w jej serwisie partii Razem.

Według partii Razem, walka o realizację niektórych postulatów z sierpnia 1980 r. trwa. "Dzisiaj chcemy sformułować postulaty sierpniowe na nowo – na miarę współczesnych problemów, potrzeb i pragnień wszystkich, którym transformacja ustrojowa, neoliberalne przekształcenia ekonomii i polityki oraz rosnące nierówności uniemożliwiają korzystanie z wolności i demokracji" - oświadczyła partia.

W stanowisku partii Razem zaprezentowano 21 postulatów formacji.

Razem domaga się m.in. likwidacji możliwości zatrudniania na umowy cywilnoprawne pracowników wykonujących pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności w instytucjach publicznych oraz realizacji "konstytucyjnego prawa pracownic i pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe i do zakładania komórek związków zawodowych w zakładach pracy niezależnie od typu umowy, na której pracują".

"Domagamy się wzmocnienia roli i aktywności Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności rozszerzenia jej uprawnień na wszelkie formy zatrudnienia, także takie, które ukrywają rzeczywiste relacje pracownik-pracodawca" - czytamy.

Kolejny postulat dotyczy zwiększenia większej kontroli państwa nad przebiegiem i formą zatrudnienia pracowników w sektorze prywatnym, inny - wzrostu płacy minimalnej do "poziomu pozwalającego na godne życie i założenie rodziny".

Partia Razem chce również zniesienia przywilejów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ

Wśród 21 postulatów Razem jest żądanie "respektowania praw cudzoziemek i cudzoziemców na równi z obywatelkami i obywatelami RP, w szczególności w zakresie zatrudnienia, prawa do opieki zdrowotnej, nauki i nabywania praw emerytalnych".

Razem żąda także zagwarantowania prawa do przerwania ciąży, "zaprzestania szerzenia przez polskie elity polityczne mowy nienawiści", wprowadzenia do edukacji w publicznych placówkach szkolnych i uniwersyteckich wiedzy o równouprawnieniu, prawach mniejszości i prawie pracy oraz pełnego rozdziału państwa i kościoła rzymskokatolickiego.

"Żądamy realizacji obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku do poziomu dwunastokrotności minimum socjalnego" - czytamy. Partia żąda także podniesienia podatków "dla najbogatszych obywateli i obywatelek oraz firm i korporacji generujących najwyższe dochody".