Ustawa została złożona przez Kukiz'15 w trakcie kampanii wyborczej do PE.  Zakładała m.in. penalizację prowadzenia przez polskich urzędników negocjacji ws. mienia bezspadkowego i zakaz prowadzenia takich rozmów. Kukiz'15 chciał też, by rząd informował opinie publiczną na temat osób fizycznych i prawnych występujących z tego typu roszczeniami.

Ustawa 447, jak przekonywała ambasador USA w Polsce, zobowiązuje Departament Stanu jedynie do sporządzenia "jednorazowego raportu dla Kongresu USA, którego celem jest analiza postępu prac krajów w zakresie restytucji".

Jednak zdaniem środowisk narodowych ustawa ta ma być formą nacisku na Polskę ws. restytucji mienia zagarniętego w czasie Holokaustu obywatelom Polski żydowskiego pochodzenia.