Korzystający z ulgi termomodernizacyjnej mogą łatwo wpaść w pułapkę. Nawet jeśli przysługuje im odliczenie, to może ono nie obejmować całej inwestycji, ale tylko niektóre wydatki.

Taką odpowiedź otrzymała od skarbówki właścicielka domu jednorodzinnego, która w listopadzie 2019 r. rozpoczęła termomodernizację dachu.

Wyjaśniła, że pierwszym etapem będzie usunięcie starego pokrycia (gont bitumiczny, papa podkładowa), drugim docieplenie styropianem (materiał położony na deskowanie), trzecim ułożenie nowej blachodachówki, czwartym wymiana rynien i rur spustowych, a piątym utylizacja starego pokrycia. Wszystkie wydatki pokryje z własnych środków, nie otrzyma na ten cel żadnego dofinansowania. Zapytała, czy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, ale tylko na część odliczeń. Wyjaśnił, że ulga przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już domu jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane.

Czytaj także: Termomodernizacja budynku: wydatki na docieplenie budynku można odliczyć od przychodu

Zaznaczył, że katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (DzU z 2018 r., poz. 2489). Obejmuje m.in. materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w danym budynku. Inwestycja powinna być zakończona w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł dla wszystkich przedsięwzięć w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość odpisu ustala się na podstawie faktur. Preferencja przysługuje podatnikom opłacającym zarówno podatek według skali, 19-proc. stawkę liniową, jak też ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził na tej podstawie, że wnioskodawczyni odliczy wydatki na materiały i usługi związane z usunięciem starego pokrycia oraz ewentualną wymianą uszkodzonych desek w odeskowaniu, dociepleniem dachu styropianem, ułożeniem nowej blachodachówki oraz wymianą rynien i rur spustowych. Nie dotyczy to jednak utylizacji starych materiałów.

Wydatki związane z utylizacją pokrycia nie będą się mieściły w zakresie ulgi termomodernizacyjnej, gdyż nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.

Numer interpretacji: 0112-KDIL3 -2.4011.438.2019.2.MKA