W zeznaniu za zeszły rok można po raz pierwszy odliczyć od dochodu wydatki na ekologiczne ogrzewanie. Zasady korzystania z nowej ulgi opisaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 13 lutego. Czytelnicy mają jednak sporo dodatkowych pytań.

O prawo do ulgi zapytała kobieta, która remontuje dom. Mieszka w nim, ale wcześniej darowała go córce. I to wyklucza możliwość odliczenia. Ulga przysługuje tylko właścicielowi bądź współwłaścicielowi domu. Jak czytamy w wydanych we wrześniu 2019 r. przez Ministerstwo Finansów objaśnieniach: „jeżeli podatnik nie ma tytułu prawnego, z którego wynikałoby jego prawo własności do nieruchomości, nie może skorzystać z odliczenia".

Czytaj także: Ulga na walkę ze smogiem: dziesięć podatkowych pułapek

Wydatki po zakończeniu budowy

– Dlaczego nie można odliczyć wydatków poniesionych w trakcie budowy domu? Jaki przepis tego zabrania? – pyta inny czytelnik.

– Artykuł 26h ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że możemy odliczyć wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Pojęcie to jest zdefiniowane w art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wynika z niego, że ulga dotyczy jedynie już istniejących budynków, które są następnie ulepszane – tłumaczy Natalia Szymocha, konsultantka podatkowa w ATA Finance.

Nie ma wątpliwości skarbówka. W objaśnieniach Ministerstwa Finansów czytamy: „Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych".

Także w interpretacjach indywidualnych skarbówka podkreśla, że ulga nie przysługuje, jeśli modernizujemy dom będący w budowie (interpretacja nr 0112-KDIL3 -2.4011.15. 2019.2.JK).

– Mieszkam w jednorodzinnym szeregowcu. Czy jego ekologiczna modernizacja uprawnia do ulgi? – pyta kolejny czytelnik.

Z odliczenia może skorzystać ten, kto inwestuje w budynek mieszkalny jednorodzinny. Jego definicję znajdziemy w prawie budowlanym. Wynika z niej, że może to być budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.

– Ważne jednak, aby stanowił konstrukcyjnie samodzielną całość – mówi Natalia Szymocha. – Zależy to od paru elementów, np. tego, czy segmenty w zabudowie szeregowej mają wspólne czy też oddzielne instalacje, ściany, dach.

Kolejne pytanie dotyczy rozliczenia dofinansowania do ekologicznej inwestycji. Czytelnik wymienił w domu kotłownię. Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej pokrył mu 43 proc. kosztów. Czy pozostałe 57 proc. można odliczyć od dochodu? Jak to rozwiązać technicznie: czy odliczyć część wydatku, czy też całość, jednocześnie doliczając dotację do dochodu?

Odliczenie w części

– Takie dotacje są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o PIT. Nie trzeba więc ich wykazywać w zeznaniu. Natomiast 57 proc. wydatków poniesionych na ekologiczną inwestycję można odliczyć od dochodu – wyjaśnia Natalia Szymocha.

Ulgę wykazujemy w najnowszej wersji załącznika PIT/O składanego razem z zeznaniem rocznym. Mogą to zrobić wszyscy podatnicy, zarówno rozliczający się według skali, ryczałtem, jak i pozbawieni większości ulg liniowcy, czyli przedsiębiorcy płacący 19 proc. PIT. Limit odliczenia wynosi 53 tys. zł. Przysługuje osobno każdemu współwłaścicielowi domu.

Wymiana pieca i montaż kolektorów

Jakie zakupy można odliczyć od dochodu? Szczegóły znajdziemy w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju określającym rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DzU z 2018 r., poz. 2489). Na przykład mogą to być wydatki na kocioł gazowy lub olejowy wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą. Także przyłącze do sieci, pompę ciepła czy ogniwo fotowoltaiczne.

Odliczymy też wydatki na usługi, również te przygotowujące inwestycję, np. wykonanie audytu energetycznego czy dokumentacji projektowej. Ulga przysługuje także na docieplenie płyt balkonowych i fundamentów oraz wymianę drzwi, bram garażowych, okien. Rozporządzenie wymienia również wydatki na montaż, np. kolektorów słonecznych.

Koszty muszą być udokumentowane. Potrzebne są faktury wystawione przez podatnika VAT (który nie korzysta ze zwolnienia).