Tarcza antykryzysowa znacznie poszerzyła zakres ulgi na darowizny. Od dochodu w zeznaniu rocznym odliczymy nie tylko wsparcie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, ale także innych podmiotów, które zajmują się walką z koronawirusem.

Przede wszystkim można odpisać przekazane od początku 2020 r. darowizny na rzecz służby zdrowia. A konkretnie dla podmiotów znajdujących się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przede wszystkim szpitali, stacji pogotowia ratunkowego czy instytutów medycznych. Ale także firm, które prowadzą przychodnie, laboratoria medyczne, czy zajmują się transportem sanitarnym. Odliczyć można również darowizny dla Agencji Rezerw Materiałowych przeznaczone na cele wykonywania zadań ustawowych. A także dla Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych na potrzeby jej działalności statutowej.

Czytaj także:

Jak skorzystać z ulg podatkowych przy rocznym rozliczeniu PIT

Darowizny: Dla skarbówki ważne są formalności

Do odliczenia odsetek koniecznie jest zaświadczenie z banku

Rodzic może otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi

Po rozwodzie więcej problemów z podatkiem

Żeby skorzystać z ulgi rodzinnej, trzeba spełnić pewne warunki

Darowizna z podatkową korzyścią

PIT 2020.Premia tylko dla bezinteresownych

Ulgą są też objęte darowizny dla domów pomocy społecznej, noclegowni, ośrodków wsparcia, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży czy schronisk dla osób bezdomnych.

Odliczymy darowizny pieniężne, ale także rzeczowe. Przykładowo maseczki, płyny dezynfekujące czy testy. Także jedzenie, artykuły codziennego użytku, np. koce dla pensjonariuszy domu opieki społecznej czy samochód do transportu chorych. Czyli wszystko, co służy do walki z koronawirusem.

Ulga obejmuje także przekazywane szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowym tablety i laptopy, nie starsze niż trzyletnie. Należało to zrobić za pośrednictwem organu prowadzącego taką placówkę.

Tarcza antykryzysowa zwiększyła też wysokość ulgi. Kwoty odliczenia uzależnione są od daty przekazania darowizny. Jeśli daliśmy ją od 1 stycznia do końca kwietnia 2020 r. możemy odliczyć 200 proc. jej wartości. W maju 150 proc. Darowizny przekazane od 1 czerwca do 30 września br. odliczymy w 100 proc. Dokonane od 1 października do końca roku znowu w 200 proc.

Z rozszerzonej ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne płacące PIT lub ryczałt. A także firmy: przedsiębiorcy odprowadzający podatek według skali albo ryczałt.

Czy także płacący liniowy PIT, którzy nie mogą przecież odliczać zwykłych darowizn (poza wsparciem dla szkół zawodowych)? O to zapytał skarbówkę przedsiębiorca, który na walkę z koronawirusem przekazał hermetyczne opakowania do próbek laboratoryjnych. Fiskus zgodził się na odliczenie (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT3.4011.323.2020.2. AWO).

Przy dokumentowaniu ulgi obowiązują ogólne zasady określone w ustawie o PIT. Dowodem wsparcia rzeczowego jest dokument, z którego wynika wartość przekazanych rzeczy oraz to, że obdarowany je przyjmuje, czyli umowa darowizny. Pomagając finansowo, trzeba mieć potwierdzenie przelewu z informacją, na jaki cel zostały wpłacone pieniądze.

Darowizny na przeciwdziałanie Covid-19 wykazujemy w załączniku PIT/O do zeznania rocznego. Wpisujemy w nim nazwę obdarowanego, a także kwotę odliczenia (czyli 100, 150 lub 200 proc. wartości darowizny).