Ulga dla młodych: są przypadki kiedy muszą złożyć PIT

Do 26 lat nie trzeba płacić podatku od wynagrodzeń z pracy lub zlecenia. Chyba że przekroczyliśmy 85 tys. zł przychodu.

Publikacja: 08.03.2023 03:00

Ulga dla młodych: są przypadki kiedy muszą złożyć PIT

Foto: Adobe Stock

Jeśli młody człowiek ma tylko przychody zwolnione z PIT, nie musi w ogóle składać zeznania rocznego – podaje Ministerstwo Finansów w zamieszczonym na swej stronie internetowej poradniku. Niekiedy jednak warto to zrobić, np. gdy chcemy skorzystać z ulgi na dzieci. Jeśli mamy zarobki nieobjęte zwolnieniem, roczny PIT jest obowiązkowy.

Przypomnijmy, że zwolnione z podatku są przychody młodych z umowy o pracę oraz zlecenia. Nie zapłacimy też PIT od zasiłków macierzyńskich (zwolnienie zostało wprowadzone 1 lipca, ale obowiązuje za cały 2022 r.). Ulga jest także na przychody ze staży uczniowskich i praktyk absolwenckich.

Ale uwaga: zwolnienie obejmuje przychody do 85 528 zł. To limit na cały rok.

Przykład:

24-letni pan Kowalski pracuje na etacie jako programista. Jego wynagrodzenie wynosiło w zeszłym roku 7 tys. zł miesięcznie. Roczny przychód to 84 tys. zł. Cała kwota jest zwolniona z podatku. Pan Kowalski nie musi składać zeznania rocznego.

Kolejna ważna rzecz – zwolnienie przysługuje do dnia 26. urodzin. Nie zastosujemy ulgi, jeśli przychód uzyskaliśmy później. Nawet jeśli jest należny za wcześniejszy okres, np. wykonaną w poprzednim miesiącu pracę bądź zlecenie.

Czytaj więcej

Młody nie musi składać rocznego PIT

Jest też kwota wolna

Co zrobić, gdy zwolnienie przysługiwało nam tylko przez część roku, z powodu ukończenia 26 lat albo przekroczenia limitu przychodów? Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że musimy złożyć zeznanie roczne. Nie oznacza to jednak od razu konieczności opodatkowania części zarobków. Młody ma bowiem też prawo do kwoty wolnej od PIT, która wynosi 30 tys. zł dochodu rocznie. Minister finansów wprawdzie nie pisze o tym w poradniku, ale potwierdzał to wcześniej w odpowiedzi na interpelację poselską nr 36311.

Kiedy młody musi jeszcze złożyć zeznanie? Gdy zarabia na inne, niż objęte zwolnieniem, sposoby. Przykładowo, ma własny biznes albo wykonuje umowy o dzieło. Resort finansów przypomina, że zwolnienie nie obejmuje też zasiłku chorobowego. Na pytanie mężczyzny, który go pobiera, będąc na zwolnieniu lekarskim, odpowiada: „Zasiłek chorobowy, który otrzymujesz, stanowi przychód z innych źródeł i nie korzysta ze zwolnienia z podatku”.

Jeśli młody musi złożyć zeznanie, to wykazuje w nim także przychody zwolnione. Fiskus zapewnia jednak, że jest to tylko informacja służąca do prawidłowego wypełnienia pozostałych pozycji deklaracji.

Co w sytuacji, gdy młody ma wszystkie przychody zwolnione z PIT, ale płatnik potrącił mu w trakcie roku zaliczkę na podatek? Z wyjaśnień fiskusa wynika, że powinien złożyć zeznanie, w którym wykaże nadpłatę. Urzędnicy mu ją zwrócą.

Czytaj więcej

Ulga w PIT dla młodych - na co uważać

Ulga na dzieci nie przepada

Kiedy jeszcze warto złożyć zeznanie? Gdy mamy prawo do ulgi na dzieci. Nawet jeśli w zeznaniu rocznym nie wykazujemy podatku, możemy liczyć na zwrot przysługującego odliczenia – do wysokości zapłaconych składek ZUS. Ministerstwo Finansów potwierdza to w poradniku, a także w wydanych w grudniu 2022 r. objaśnieniach. Czytamy w nich: „Jeżeli podatnik uzyskał przychody objęte ulgą dla młodych, to nawet w sytuacji, gdy nie płaci podatku dochodowego (bo nie uzyskał innych przychodów podlegających opodatkowaniu według skali), ma prawo do dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił z własnych środków od przychodów zwolnionych od podatku”.

Skarbówka podaje przykład ojca dwójki małoletnich dzieci, który pracuje i korzysta ze zwolnienia z PIT dla młodych. Jego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wyniosły około 10 tys. zł. W zeznaniu może wykazać ulgę na dzieci w wysokości 2224,08 zł. Fiskus zwróci mu taką kwotę.

Zwolnienia dla młodych nie stosuje się do przychodów rozliczanych ryczałtem, m.in. zleceń do 200 zł zawieranych z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy.

Biznes i umowy
Zmień sposób zarabiania na życie

Młody przedsiębiorca nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku. Szansę na ulgę ma wtedy, gdy przeniesie część przychodów z biznesu na umowę zlecenia. Przepisy tego nie zabraniają. Można prowadzić działalność gospodarczą i wykonywać poza nią zlecenia.
W takiej sytuacji młody rozlicza się na dwa sposoby. Z biznesu płaci podatek, zlecenie jest zwolnione.
Co na to skarbówka?
Generalnie z interpretacji wynika, że prowadzenie firmy nie wyklucza zawarcia umowy opodatkowanej w inny sposób. Fiskus przyznaje też, że pokrywanie się wykonywanych w biznesie i na zleceniu czynności nie wyklucza osobnego rozliczenia.
Co do zasady możliwe jest też przejście na zlecenie z umowy o dzieło. Wymaga to jednak zmiany obowiązków wykonawcy. Zgodnie z kodeksem cywilnym zlecenie to umowa starannego działania. Decydujące znaczenie ma podejmowanie określonych czynności, a nie ostateczny wynik. Natomiast dzieło to umowa rezultatu. Liczy się w niej osiągnięty efekt.

Jeśli młody człowiek ma tylko przychody zwolnione z PIT, nie musi w ogóle składać zeznania rocznego – podaje Ministerstwo Finansów w zamieszczonym na swej stronie internetowej poradniku. Niekiedy jednak warto to zrobić, np. gdy chcemy skorzystać z ulgi na dzieci. Jeśli mamy zarobki nieobjęte zwolnieniem, roczny PIT jest obowiązkowy.

Przypomnijmy, że zwolnione z podatku są przychody młodych z umowy o pracę oraz zlecenia. Nie zapłacimy też PIT od zasiłków macierzyńskich (zwolnienie zostało wprowadzone 1 lipca, ale obowiązuje za cały 2022 r.). Ulga jest także na przychody ze staży uczniowskich i praktyk absolwenckich.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?