W Senacie trwają prace nad tzw. ustawą deregulacyjną, mającą na celu likwidację zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Jedną z najbardziej palących kwestii jest zmiana zasad rozliczeń podatku od darowizn.

Z wersji nowelizacji uchwalonej przez Sejm wynika, że darowizny od wielu osób muszą być sumowane (począwszy od 1 lipca br.). Jeśli przekroczą pięcioletni limit (wyniesie 54 180 zł) będą opodatkowane. 31 stycznia pisaliśmy na rp.pl, że uderzy to w osoby, które dostają pieniądze z dobroczynnych zbiórek. Następnego dnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że nie ma zgody na takie pomysły i zapowiedział poprawienie przepisów.

Pierwszą próbę wniesienia stosownej poprawki senatorowie PiS podjęli we wtorek na posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Nie udało się, ponieważ przegłosowany został wniosek o odrzucenie całej ustawy deregulacyjnej.

Czytaj więcej

Zrzutki jednak bez podatku

Druga próba nastąpiła także we wtorek na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Z poprawki zaproponowanej przez senator PiS Marię Koc wynikało jednak, że z ustawy deregulacyjnej wykreślona ma być cała nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn. Co oznacza, że nie tylko nie będzie przepisów zagrażających charytatywnym zbiórkom, ale także podnoszących znacznie kwoty wolne od podatku. Ostatecznie senator Maria Koc wycofała poprawkę, zapewniając, że skoryguje ją i zostanie złożona w późniejszym terminie.

Przypomnijmy, że z uchwalonej przez Sejm nowelizacji (którą szczegółowo opisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 30 stycznia br.) wynika, że wyższe kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn mają obowiązywać od 1 lipca 2023 r. Pięcioletni limit kwoty wolnej dla darowizn i spadków wyniesie w pierwszej grupie (najbliższa rodzina) 36 120 zł. W drugiej (dalsza rodzina) będzie to 27 090 zł, natomiast w trzeciej (pozostałe osoby) 18 060 zł.

Pamiętajmy, że darowizny od najbliższych (tzw. zerowa grupa, która częściowo pokrywa się z pierwszą) mogą być w ogóle zwolnione z podatku, zarówno teraz, jak i po nowelizacji (podnosi ona próg, powyżej którego mamy obowiązki formalne, z 10 434 zł do 36 120 zł).