Podatek od spadków i darowizn: Fiskus chce znać udziały w spadku

Najbliższa rodzina nie zapłaci podatku od otrzymanego po zmarłym majątku. Pod warunkiem zgłoszenia go do urzędu.

Publikacja: 30.11.2022 07:34

Podatek od spadków i darowizn: Fiskus chce znać udziały w spadku

Foto: Adobe Stock

W zgłoszeniu SD-Z2 trzeba wpisać wszystko, co dostaliśmy w spadku. Zarówno środki z rachunku bankowego, jak i jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym oraz papiery wartościowe, np. certyfikaty inwestycyjne – wskazuje Krajowa Informacja Skarbowa. Dzięki temu unikniemy podatku.

Zwolnienie dla bliskich

Chodzi o ulgę dla najbliższej rodziny. Przysługuje małżonkowi, zstępnym (dzieci, wnuki), wstępnym (rodzice, dziadkowie), pasierbowi, rodzeństwu, ojczymowi i macosze. Są zwolnieni z podatku, jeśli zgłoszą nabyty spadek (na formularzu SD-Z2) w urzędzie skarbowym.

Nie trzeba tego robić, gdy jego wartość (po zsumowaniu z nabytym w ciągu pięciu lat majątkiem) nie przekracza 10 434 zł (przed 13 października 2022 r. było to 9637 zł).

W zgłoszeniu wpisujemy dane dotyczące nabytych w spadku rzeczy lub praw majątkowych (część G). Na przykład kwoty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wykazujemy w wierszu 7 „środki pieniężne”. Na jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym przeznaczony jest wiersz 8. Papiery wartościowe, w tym certyfikaty inwestycyjne, wpisujemy w kolejnych wierszach już na następnej stronie, przykładowo w wierszu 9 – tłumaczy Krajowa Informacja Skarbowa.

W zgłoszeniu trzeba też wykazać „wielkość nabywanego udziału w rzeczy lub w prawie majątkowym”. Nie ma problemu, gdy spadkobierca jest jeden. Sytuacja się komplikuje, gdy dziedziczy więcej osób, a na dodatek spadkodawca miał wspólność majątkową z małżonkiem.

Załóżmy, że po zmarłej kobiecie dziedziczy po połowie mąż i córka. Małżonkowie mieli wspólność majątkową. Zmarła posiadała jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Są one dzielone w następujący sposób:

– mąż otrzymuje połowę ze wspólności majątkowej (nie wchodzi do spadku),

– mąż i córka dostają drugą połowę w spadku.

Co wpisać w zgłoszeniu SD-Z2 w pozycji 84 „Wielkość nabywanego udziału”? „Dokonując zgłoszenia nabycia spadku na druku SD-Z2, należy wymienić w nim wszystkie składniki majątku nabyte tytułem dziedziczenia, podając wielkość nabywanego udziału (w ułamku zwykłym) w nabytej rzeczy lub prawie majątkowym. Czyli wyliczony, końcowy, ostateczny udział w rzeczy lub prawie majątkowym będący przedmiotem spadku przypadający na danego spadkobiercę w wyniku spadkobrania” – wyjaśnia Krajowa Informacja Skarbowa. I odnosząc się do podanego przykładu, wskazuje: „Jeżeli przedmiotem dziedziczenia są jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (wiersz 8, pozycja 83), to w kolumnie „b” dotyczącej wielkości nabywanego udziału w rzeczy lub prawie majątkowym w pozycji 84 każdy ze spadkobierców wpisuje 1/4”.

Podobnie jest z certyfikatami inwestycyjnymi. Ustosunkowując się do naszego przykładu, Krajowa Informacja Skarbowa tłumaczy: „Jeżeli przedmiotem dziedziczenia są certyfikaty inwestycyjne (wiersz 9 ), to w kolumnie »b« dotyczącej wielkości ostatecznego nabywanego udziału w rzeczy lub prawie majątkowym każdy ze spadkobierców wpisuje 1/4”.

Inaczej będzie natomiast przy środkach pieniężnych. W odpowiedzi Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącej podanego przykładu czytamy: „Jeżeli przedmiotem dziedziczenia są środki pieniężne (wiersz 7, pozycja 79), to w kolumnie »b« dotyczącej wielkości nabywanego udziału w rzeczy lub prawie majątkowym w pozycji 80 każdy ze spadkobierców wpisuje 1/1”.

Czytaj więcej

Darowizny od najbliższych powodują podatkowe problemy. Pytanie prawne do NSA

Pół roku na SD-Z2

Zgłoszenie SD-Z2 musimy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Czyli od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Trzeba pamiętać o tym terminie, jego przekroczenie powoduje utratę zwolnienia – przestrzega KIS.

Korekta deklaracji
Pomyliłeś się, możesz poprawić

Spadkobierca może skorygować zgłoszenie do urzędu. Nie pozbawia go to podatkowej ulgi. Tak wynika z niedawnej interpretacji skarbówki. Wystąpiła o nią kobieta, która dziedziczy po ojcu. Wysłała w terminie zgłoszenie SD-Z2. Później stwierdziła jednak, że nieprawidłowo podała informacje o dziedziczonej nieruchomości, m.in. o wielkości udziału. Czy może złożyć korektę zgłoszenia? Czy nie spowoduje to utraty prawa do zwolnienia z podatku?
Fiskus przypomniał, że na korektę deklaracji pozwala art. 81 ordynacji podatkowej. Ma ona na celu poprawienie błędu, który został w niej popełniony. Skarbówka przyznała, że korekta może dotyczyć także błędnych informacji w zgłoszeniu SD-Z2. Na przykład o wielkości nabytego udziału w rzeczy lub prawie majątkowym, miejscu ich położenia lub wartości rynkowej. „Korekta dotycząca wielkości i wartości nabytych w spadku przedmiotów pozostanie bez wpływu na Pani prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn” – podsumował fiskus (interpretacja nr 0111-KDIB2-3.4015.127.2022.1.MD).

W zgłoszeniu SD-Z2 trzeba wpisać wszystko, co dostaliśmy w spadku. Zarówno środki z rachunku bankowego, jak i jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym oraz papiery wartościowe, np. certyfikaty inwestycyjne – wskazuje Krajowa Informacja Skarbowa. Dzięki temu unikniemy podatku.

Zwolnienie dla bliskich

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja
Sądy i trybunały
Bezsilność Trybunału rośnie. Uchwała naprawcza Sejmu ponad wyrokiem TK
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Sądy i trybunały
Sędzia, który kradł pendrive'y nadal w zawodzie. Zarabia 10 tys. zł miesięcznie
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów